Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

 

Ordeiniadau 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordeiniwyd un-ar-ddeg o bobl yng ngwasanaeth blynyddol Gŵyl San Pedr, ar ddydd Sadwrn, y 29ain o Fehefin, yng Nghadeirlan Tyddewi – tri Offeiriad ac wyth Diacon. Gofynnir i chi weddïo drostynt wrth iddynt gychwyn ar ran nesa eu taith yn y weinidogaeth.

 

OFFEIRIAID

Lindy Morgan                   Shirley Murphy                   Helen Nicholls

 

DIACONIAID

 

Joan Allen                        Gillian Butcher                     Carol Court

 

Carys Hamilton                  Lindy Morgan                       Roger Nock

 

Matthew Webster              Sophie Whitmarsh

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

 

                   

 

     Diweddariad                 Cylchlythyr Gwanwyn             Cylchlythyr/Digwyddiadau