Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi’i henwi                                                           ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.  Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

 

BLWYDDYN BRYSUR ARALL YN SIOE SIR BENFRO

   

   

 

100 DIWRNOD O HEDDWCH A GOBAITH

Cofio’r 100 – 100 mlynedd, 100 diwrnod a 2 funud o dawelwch

Ar Ddydd Sul, y 4ydd o Awst, 1918, pedair mlynedd union ers cyhoeddi’r rhyfel, ymunodd y Brenin Sior V a’r Frenhines Mary ag aelodau’r Tŷ Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi, mewn gwasanaeth arbennig yn Eglwys Sant Margaret, Westminster. Ar gais y Brenin, nodwyd Awst 4ydd, 1918, yn Ddiwrnod Gweddi Cenedlaethol.

Can diwrnod yn ddiweddarach fe ddaeth y rhyfel i ben.

Ar y 4ydd o Awst 2018, fe fydd eglwysi ar hyd a lled y wlad, ar draws amrediad eang o enwadau, yn cychwyn ar gant o ddiwrnodau o weddïo, heddwch a chymodi – “Cofio’r 100” (Remembrance 100).

Mae arweinwyr eglwysig, gweinidogaethau Cristnogol, elusennau ac aelodau Lluoedd Arfog Prydain a’r Gymanwlad, wedi paratoi gweddïau ac awgrymiadau am weithgareddau sy’n hybu heddwch. Mae’r “100 diwrnod o Heddwch a Gobaith” wedi’u crynhoi ar-lein ar www.remembrance100.co.uk/100-days.  Maent ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer unigolion, eglwysi ac ysgolion mewn pentrefi, trefi a dinasoedd ar draws y DU, er mwyn iddynt fedru adlewyrchu ar y colledion a ddaw yn sgil rhyfel, a gweithio a gweddïo am heddwch.

 

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                 

“Ministry Share”                          Canllawiau GDPR                   Penodiadau Mehefin