Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

GWEITHIO GYDA PHLANT AC IEUENCTID YN ESGOBAETH TYDDEWI

– Y Diweddaraf….

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                                                         

Diweddariad – Argyfyngau        Ad Clerum Rhag. ’18              Cyfarfodydd ’19                                     

 

                                 

Blwyddlyfr Wardeniaid Eglwys ’19                 Bwletin Polisi Cytun – Rhagfyr 2018

 

Cylchlythyr Rhagfyr

 

Blog Cenhadaeth Fyd-Eang