Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

 

Ordeiniadau 2019

Petertide Ordinations

Bydd deuddeg o bobl yn cael eu hordeinio yng ngwasanaeth blynyddol Gŵyl San Pedr, ar ddydd Sadwrn, y 29ain o Fehefin, yng Nghadeirlan Tyddewi – naw Diacon a thri Offeiriad. Gofynnir i chi weddïo drostynt wrth iddynt gychwyn ar ran nesa eu taith yn y weinidogaeth. 

Dyma’r enwau…

 

Dechreuad Newydd

AGLl newydd Aberystwyth ac Archddiacon newydd Aberteifi

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

 

                   

 

     Diweddariad                 Cylchlythyr Gwanwyn             Cylchlythyr/Digwyddiadau