Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

 

 

CYSTADLEUAETH EMYN CANMLWYDDIANT

Gwahoddir ceisiadau i gystadleuaeth cyfansoddi emyn litwrgaidd newydd er mwyn dathlu canmlwyddiant Esgobaeth Tyddewi a’r Eglwys yng Nghymru yn 2020.

Mae 2 ddosbarth yn y gystadleuaeth: Dosbarth Agored a dosbarth ar gyfer ceisiadau o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Derbynir cynigion gan fwy nag un awdur ac mae hawl gan un awdur gynnig mwy nag un waith. Nid oes tâl am roi cynnig arni, ac nid yw’r gystadleuaeth wedi’i chyfyngu i gyfansoddwyr sy’n byw yn Esgobaeth Tyddewi.

Gall fod yn emyn sy’n eiriau newydd ar dôn sy’ eisoes yn bodoli, neu yn eiriau newydd ar dôn newydd. Fe ddylai fod yn emyn o ddathliad, sy’n addas i’w chanu fel cynulleidfa. Derbynir ceisiadau Cymraeg a/neu Saesneg.

Y gobaith yw cynnwys yr emyn buddugol yn nhrefn y gwasanaeth canmlwyddiant yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Gellir danfon ceisiadau yn electronig neu drwy’r post. Y dyddiad cau yw Mawrth 1af, 2020.

Mwy o wybodaeth

 

 

Y GYNHADLEDD ESGOBAETHOL

Cynhaliwyd y gynhadledd ar Ddydd Sadwrn y 5ed o Hydref, yng Nghanolfan Gynhadledd Medrus, Prifysgol Cymru Aberystwyth. Bydd adroddiad o’r diwrnod i’w weld yma yn fuan…..

Mwy o wybodaeth / Hanes y Gynhadledd

Anerchiad y Llywydd

Adroddiadau

Cyfrifon

 

 

NEGES GAN YR ESGOB JOANNA

“Yn ystod y cyfnod anodd yma i’n gwlad, gelwir arnom, fel Cristnogion, i uno mewn gweddi. Gofynnir i chwi gynnwys y gweddïau canlynol, a ddaw o lyfr gweddïau 1984, ym mhob gwasanaeth ar y Sul.”

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

Diocean logo 2019

       Lawrlwytho’r fersiwn lliw                                Lawrlwytho’r fersiwn du a gwyn

 

Mae logo newydd yr esgobaeth ar gael i’w lawrlwytho erbyn hyn. Gofynnir i chi ei ddefnyddio ar eich deunydd i gyd o hyn ymlaen.