Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

Darlleniadau ar gyfer y Garawys

Y trydydd Dydd Sadwrn yn y Garawys:

 

YMGYRCH TYMOR Y GARAWYS PLANT DEWI

 

Wrth ymwrthod â rhywbeth dros gyfnod y Garawys, beth am gyfrannu’r arian sy’n cael ei arbed at elusen Plant Dewi?

 

* Mae prosiectau Plant Dewi yn hanfodol bwysig i deuluoedd. Helpwch ni i barhau â’r gwaith o gefnogi teuluoedd.

* Mae gwerthoedd Cristnogol Plant Dewi yn golygu eu bod yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd bregus pan maent ei angen fwyaf, gan sicrhau bod y teuluoedd yn cadw eu hurddas hefyd.

* Mae’r prosiectau yn cynnig llefydd diogel i bobl gael seibiant o’u bywyd prysur a chyfle i fyfyrio ar eu taith.

* Maent yn lefydd i rieni gymryd amser i feddwl, gwneud ffrindiau, sgwrsio am faterion o bwys iddyn nhw, rhoi a derbyn cefnogaeth ac annog ei gilydd.

* Gyda’i gilydd gall rieni ddod o hyd i’r nerth i ganfod y ffordd ymlaen, a hynny mewn awyrgylch sy’n sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn perthyn yno ac yn medru ymddiried yn ei gilydd – amgylchedd sy’n gadael i bobl wneud camgymeriadau ac sy’n barod i faddau, fel y gallant symud ymlaen yn hyderus wedi’u symbylu gyda sgiliau a gwybodaeth newydd.

* Dros y flwyddyn ddiwethaf fe dderbyniodd dros 5000 o unigolion gefnogaeth, cymorth ymarferol, cysur, anogaeth a gobaith.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01267 221 551 neu anfonwch neges drwy Facebook.

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                                                     

Gŵyl Eglwys Gadeiriol            Ad Clerum – Chwefror ’19           Cyfarfodydd ’19                                     

 

                                        

Blwyddlyfr Wardeniaid Eglwys ’19                 Bwletin Polisi Cytun – Rhagfyr 2018

 

                  

Blog Cenhadaeth Fyd-Eang        Adwerthwyr Lleol        Efengyliaeth gyda Mark Russell