Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

 

 

CYSTADLEUAETH EMYN CANMLWYDDIANT

Gwahoddir ceisiadau i gystadleuaeth cyfansoddi emyn litwrgaidd newydd er mwyn dathlu canmlwyddiant Esgobaeth Tyddewi a’r Eglwys yng Nghymru yn 2020.

Mae 2 ddosbarth yn y gystadleuaeth: Dosbarth Agored a dosbarth ar gyfer ceisiadau o ysgolion yr Eglwys yng Nghymru. Derbynir cynigion gan fwy nag un awdur ac mae hawl gan un awdur gynnig mwy nag un waith. Nid oes tâl am roi cynnig arni, ac nid yw’r gystadleuaeth wedi’i chyfyngu i gyfansoddwyr sy’n byw yn Esgobaeth Tyddewi.

Gall fod yn emyn sy’n eiriau newydd ar dôn sy’ eisoes yn bodoli, neu yn eiriau newydd ar dôn newydd. Fe ddylai fod yn emyn o ddathliad, sy’n addas i’w chanu fel cynulleidfa. Derbynir ceisiadau Cymraeg a/neu Saesneg.

Y gobaith yw cynnwys yr emyn buddugol yn nhrefn y gwasanaeth canmlwyddiant yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Gellir danfon ceisiadau yn electronig neu drwy’r post. Y dyddiad cau yw Mawrth 1af, 2020.

Mwy o wybodaeth                                 Lawrlwythwch y ffurflen gais

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

Diocean logo 2019

       Lawrlwytho’r fersiwn lliw                                Lawrlwytho’r fersiwn du a gwyn

 

Mae logo newydd yr esgobaeth ar gael i’w lawrlwytho erbyn hyn. Gofynnir i chi ei ddefnyddio ar eich deunydd i gyd o hyn ymlaen.

 

          Cyfarfodydd 2020                         Blwyddlyfr Wardeniaid Eglwys 2020

 

                               

 Grantiau Adnewyddu Eglwysi               Rhestr Contractwyr ar gyfer Argyfwng