Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

MYFYRIO AR YR ADFENT gyda’r ESGOB JOANNA

 

 

LLWYDDIANT GRANTIAU PLANT AC IEUENCTID

Cyflwynwyd dros dau ddwsin o grantiau i helpu cynulleidfaoedd a grwpiau lleol i ddatblygu eu gwaith  o weinidogaethu i bobl ifanc. Mae’r grantiau yma wedi’u galluogi i fuddsoddi mewn adnoddau gwerthfawr, ac erbyn hyn mae adroddiadau wedi’u cynhyrchu er mwyn dangos sut y gwariwyd yr arian.

Os hoffech ddarllen yr adroddiadau dilynwch y linc yma.

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                     

  Cardiau Nadolig Plant Dewi          Cyfarfodydd 2019                 “Cursillo 2019”                      

 

                 

Trais ar-sail cenedl:
16 diwrnod o weithredu
       Blwyddlyfr Wardeniaid Eglwys ’19

 

                                    

Adroddiad y Gynhadledd Esgobaethol              Bwletin Polisi Cytun – Rhagfyr 2018

 

Rhagfyr ar orsaf radio gymunedol Aberystwyth