Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi’i henwi                                                           ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.  Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

CYNHADLEDD ESGOBAETHOL

Cynhaliwyd y Gynhadledd Esgobaethol ar Ddydd Sadwrn, y 6ed o Hydref, ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan.

Cafodd dau bwnc sylw amlwg iawn yn y Gynhadledd, sef Efengylaeth a’r datblygiad yn y broses o sefydlu’r 24 AGLl ar gyfer yr esgobaeth.

Ceir adroddiad llawn yma yn fuan.

Lawrlwythwch agenda’r gynhadledd, y rhaglen a’r adroddiadau.

 

CYMUNEDAU CRISTNOGOL NEWYDD – Esboniad yr Archddiacon

Yn y gynhadledd eleni neilltuwyd amser ar gyfer Gofyn Cwestiynau. Derbyniwyd nifer o gwestiynau ar amrywiaeth o bynciau, fel – twf eglwysi, cynulleidfaoedd yn heneiddio ac amlieithrwydd. Paratowyd yr atebion ac fe’u darllenwyd i’r gynhadledd (dilynwch y linc).

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

                     

Cyfarfodydd 2019                         “Cursillo 2019”                Digwyddiadau’r Hydref

 

Clochyddion yn cofio diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, can mlynedd yn ddiweddarach