Croeso i Esgobaeth Tyddewi,                                                                                   sydd wedi’i henwi ar ôl Dewi, nawddsant Cymru.                                                      Lleolir eglwys gadeiriol yr esgobaeth yn Sir Benfro, ac fe’i chyfrir yn un o drysorau’r genedl. Yn rhan o’r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, yn cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Mwy o hanes yr esgobaeth

Gwefan Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Swyddfa’r Esgobaeth

 

 

O’r Pasg i’r Sulgwyn

Arddangosfa gan y Parchedig Diana Hoare yw “Creation and Recreation”, a gellir ei gweld yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi tan ddiwedd Mehefin. Mae’r saith panel yn ddathliad o’r gwahanol agweddau o’r greadigaeth sydd o’n cwmpas ac sy’n rhoi cynhaliaeth i’n bywydau.

Maent yn archwilio tirluniau, planhigion ac anifeiliaid, gan ddarlunio’r trawsnewidiad sy’n digwydd ar ôl tywyllwch absenoldeb Duw, gan ein hannog i weld creadigaeth ein amgylchedd fel rhywbeth cysegredig a gwyrthiol. Mae’r siwrnai ysbrydol yma yn ein hysbrydoli i wneud penderfyniadau gyda doethineb a dewrder, – penderfyniadau fydd yn diogelu dyfodol amgylchedd ein planed am genedlaethau i ddod.

Dros y saith wythnos nesaf, byddwn yn canolbwyntio ar bob panel yn ei dro, gyda dadansoddiad gan yr artist ei hun.

 

 

4. “EARTH COMES TO HEAVEN AS HEAVEN COMES TO EARTH

Cyflwyniad gan Diana Hoare i’r arddangosfa

Y Stori hyd yma…

 

Diwrnod VE 75 – Cynlluniau ar waith

Ar yr 8fed o Fai 1945 cafwyd heddwch ar ôl bron i chwe mlynedd o ryfela, felly fe fydd yr 8fed o Fai 2020 yn garreg filltir bwysig yn ein hanes, gan y bydd yn nodi 75 mlynedd ers hyn.

Fe fydd yr 8fed – 10fed o Fai 2020 yn benwythnos o ddathliadau i nodi Diwrnod VE 75, ac yn ddathliad ryngwladol o heddwch – amser i gofio, i fyfyrio ac i dalu teyrnged i filiynau o bobl a chwaraeodd ran mor allweddol yn y broses o sicrhau diwedd y rhyfel.

Mae cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol wedi eu trefnu ar gyfer y penwythnos arbennig hwn, ond y gobaith yw y bydd eglwysi a sefydliadau lleol eraill yn cynnal digwyddiadau eu hunain yn eu cymunedau.

Mwy o wybodaeth / Sut allwch chi fod yn rhan o’r dathliadau cofio

 

 

 

BETH SY’N NEWYDD?

Caiff gwefan Tyddewi ei diweddaru’n rheolaidd. Efallai na welwch rai o’r newidiadau ar y tro cyntaf, felly dyma rywfaint o’r hyn sydd wedi’i ychwanegu’n ddiweddar:

 

                          

Gŵyl Eglwys Gadeiriol              Diwrnodau Gwrando             “Thy Kingdom Come”