4. “EARTH COMES TO HEAVEN AS HEAVEN COMES TO EARTH”

Anifeiliaid

Mae’r darn yma yn cael ei rannu a’i ddal ynghyd gan seren chwe pegwn sy’n ymestyn ar draws y cylch cyfan, ac mae Nefoedd a’r Ddaear yn uno.

Mae disgleirdeb y seren yn llosgi drwy’r elfennau, y ddaear, yr awyr, tân a dwr, ac yn uno’r holl anifeiliaid.
Yn y canol darlunir anifeiliaid y Zodiac,- y rheiny sy’n gyfarwydd i ni fel arwyddion y Zodiac.

Amrywiaeth o anifeiliaid sydd o gwmpas yr ochor allanol – mamaliaid, adar, pysgod a thrychfilod – ac mae hyn yn darlunio’r amrywiaeth hynod o anifeiliaid sy’n rhannu’r greadigaeth yma gyda ni.

Gwelir lliwiau’r enfys o gwmpas ymyl y cylch, lle mae’r geiriau wedi’u hysgrifennu, er mwyn darlunio lliwiau ein planed – o wyrddlas y nefoedd, i las y môr, gwyrdd y fforestydd a melyn tiroedd anial ein byd.

Symbol o gyd-dreiddiad daear a nef yw’r seren. Mae’n darlunio’r modd y mae bywyd y ddaear yn uno gyda goleuni a gogoniant y dimensiynau ysbrydol.