Adnoddau

Bwriad yr adran hon yw darparu adnoddau i’r holl esgobaeth

ECO-GARAWYS 2020: Byw yn Syml er mwyn y Greadigaeth

Mae ein Swyddog Cynaladwyaeth a Gofal am y Greadigaeth, y Parch Marcus Zipperlen, wedi cynhyrchu cyfres o ddeunyddiau ar gyfer y Garawys, sy’n canolbwyntio ar ein ffordd o fyw yn yr oes yma o newid hinsawdd.

Pedair rhan sydd i’r deunyddiau, a phob un yn ymdrin ag agwedd wahanol o ofalu am y greadigaeth a sut y gallwn ymgorffori cynaladwyedd mewn i’r arsylwadau a wnawn yn ystod y Garawys (a thu hwnt).

 

Ar hyn o bryd, nid yw’r deunyddiau wedi eu cyfieithu, felly dyma nhw yn Saesneg:

 

  1. Introduction: Living Simply for Creation
  2. Fasting
  3. Church Actions
  4. Bible Study

Logo newydd yr Esgobaeth

Mae logo newydd yr esgobaeth ar gael nawr i’w ddefnyddio ar yr holl ddogfennau esgobaethol a deunydd cyhoeddusrwyd. Gellir ei lawrlwytho am ddim, ac fe ddylid ei ddefnyddio ble bynnag mae angen logo’r esgobaeth. Gofynnir i chi ei ddefnyddio yn lle y fflam oren o hyn allan.

Lawrlwytho’r logo llawn             Lawrlwytho fersiwn du a gwyn

Mae fersiwn llai ar gael hefyd, sy’n dangos y golomen yn unig, heb unrhyw destun.

Lawrlwytho’r logo bach