TYFU GOBAITH: Strategaeth yr Esgobaeth ar gyfer Tyfiant

2014Logo

Ailstrwythuro’r Esgobaeth

Ailddychmygu Gweinidogaeth

Adfywio’r Eglwys

Adnewyddu’r Bobl

 

Ymateb yr Esgobaeth ydy hwn i alwad Archesgob Cymru ar i bawb yn yr Eglwys yng Nghymru i ystyried sut fydd yr eglwys yn edrych yn 2020, pan fyddwn yn dathlu canmlwyddiant, ac i gynllunio ar ei gyfer.

Mae’n cynnig cyfres o newidiadau a fydd yn trawsnewid y ffordd mae’r esgobaeth yn edrych ac yn gweithredu.

 

GWEINIDOGAETH DRAWSNEWID

Y mae’r Esgob yn awyddus i’r broses o ailosod plwyfi traddodiadol gydag Ardaloedd Gweinidogaethol Lleol (AGLl) gael ei chwblhau erbyn y 1af o Ionawr 2020.

Apwyntiodd yr Esgob Swyddog Datblygu Ardal Gweinidogaeth/ Cenhadwr Trawsnewid, Y Parch. Marianne Osborne, i helpu eglwysi ar y ffordd ymlaen i’r dyfodol, ac i sicrhau fod y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn cychwyn Ionawr 2020.

Y mae hi’n arwain tîm cenhadol sy’n addas i helpu cymunedau eglwysig lleol gyda’r trawsnewid. Cysylltwch â Marianne.