Archddiaconiaeth Tyddewi

Revd Canon Paul MacknessArchddiacon Tyddewi

Yr Hybarch Paul Mackness 
Y Ficerdy
Churchill Park
Jeffreyston
SA68 0SD

07713576313

 

Deon Bro Creator Dewisland

Y Parch Ganon Michael Rowlands
Y Ficerdy
Llanrhian
SA62 4BG

01348 831382

 

Deon Bro Dewisland ac Abergwaun

Y Parch Christopher Brown
Y Ficerdy
High Street
Abergwaun
SA65 9AU

01348 875536

 

Deon Bro Penfro

Y Parch Kingsley Taylor 
Y Ficerdy
Heol y Gogledd
Hendy-gwyn-ar-Daf
SA34 0BH

01994 240494

 

Deon Bro Roose

Y Parch Ganon Alan Chadwick
Y Ficerdy
35 Westaway Drive
Hakin
Aberdaugleddau
SA73 3AQ

01646 692251