Arddiaconiaeth Aberteifi

 

Archddiacon Aberteifi

Y Parch Ganon Eileen Davies
Gwndwn
Llanllwni
Pencader
SA31 9BE

01559 384248 / 07814 272998

 

Deon Bro Cemaes ac Is-Aeron

Y Parch John Bennett  (dros dro)
Y Ficerdy
Maes y Dderwen
Aberteifi
SA43 1PH

 

Deon Bro Emlyn

Y Parch Dewi Roberts
Y Ficerdy
Terra Cotta
Castell Newydd Emlyn
SA38 9BX

01239 710154

 

Deon Bro Glyn Aeron

Y Parch Ganon Christopher Bolton
Y Ficerdy
Llanarth
SA47 0NJ

01545 580745

 

Deon Bro Llanbedr Pont Steffan ac Uwch Aeron

Y Parch Ganon Philip Wyn Davies
Y Ficerdy
Tregaron
SY25 6HL

01974299010

 

Deon Aberystwyth AGLl

Y Parch Mark Ansell
Fenton,
Queen’s Square
Aberystwyth
SY23 2HL

01970 617849