Archddiaconiaeth Caerfyrddin

Archddiacon Caerfyddin

Yr Hybarch Dorrien Davies
Y Ficerdy Newydd
San Cler
Caerfyrddin
SA33 4ED

07741078115

 

Deon Bro Caerfyrddin

Gwag

 

Deon Bro Dyffryn Amman (dros dro)

Y Parch Ganon Sian Jones
Y Ficerdy
Llangathen
SA32 8QD

01558 668918

 

Deon Bro Bro Lliedi (Llanelli)

Y Parch Huw Mosford
Y Ficerdy
1, Cysgod y Llan
Llanelli
SA15 3HD

01554 754848

 

Deon Bro Llandeilo a Llanymddyfri (dros dro)

Y Parch Ganon Sian Jones
Y Ficerdy
Llangathen
SA32 8QD

01558 668918