Bronglais FM 87.8

Gorsaf radio wedi’i lleoli yn Ysbyty Bronglais Aberystwyth yw RB FM. Gellir gwrando arni y tu hwnt i wardiau’r ysbyty ac mae’n boblogaidd gyda gwrandawyr yr ardal.

Sefydlwyd yr orsaf ym 1970, a gwirfoddolwyr sy’n ei chynnal. Mae’n cynnig amrywiaeth o gerddoriaeth a sgyrsiau drwy’r dydd, bob dydd, er budd cleifion, staff ac ymwelwyr yr ysbyty yn bennaf, ond yn ogystal ar gyfer y gymuned leol.

Bob bore Dydd Mawrth, mae gan y Sioe “Brunch”, rhwng 10 o’r gloch a hanner dydd, westeion o gymuned yr eglwys leol. Dyma’r arlwy dros yr wythnosau nesaf:

Rhagfyr 4: DAVID COOPER – athro cerddoriaeth ac arweinydd côr plant Eglwys y Drindod Sanctaidd, yn siarad am eu paratoadau ar gyfer y Gwasanaeth Carolau Adfent sy’n digwydd ar y 9fed o Ragfyr.

Rhagfyr 11: Manylion i ddod.

Rhagfyr 18: LYN DAFIS – Yn arbenigwr ar ddiwylliant a thraddodiadau Cymreig, bu’n gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru am ddeg mlynedd ar hugain, cyn rhoi’r gorau iddi a dilyn gyrfa yn yr Eglwys. Erbyn hyn ef yw offeiriad Sant Iago, Penrhyn-coch. Mae e’n awyddus i hybu a hyrwyddo’r traddodiad hynafol o ganu Plygain…..felly beth am wrando ar yr hyn sydd ganddo i’w ddweud!

Rhagfyr 25: Dydd Nadolig…..diwrnod arbennig a chyfle i westeion ganu carolau Plygain a mwy, i ddathlu genedigaeth Crist.