Amddiffyn Plant a Phobl Bregus

Mae’r Tîm Amddiffyn yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i Esgobion, Clerigwyr a Lleygwyr mewn eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth, mewn materion sy’n ymwneud â pholisi’r Eglwys yng Nghymru ar amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion bregus.  

Gellir dod o hyd i ganllawiau yr Eglwys yng Nghymru drwy ddilyn y linc ar ochr dde y dudalen hon.

Mae gan Esgobaeth Tyddewi ei Swyddog Cefnogi dros Ddiogelu ei hun, ac mewn partneriaeth â’r Swyddog Amddiffyn Plwyfol, mae’n rhan o’r Tîm Amddiffyn Plwyfol. O fewn y tîm ceir profiad helaeth, amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth i gefnogi’r Eglwys er mwyn cadw’n ddiogel.  Mae’r swyddog amddiffyn yn darparu hyfforddiant ar draws yr Esgobaeth ac yn cefnogi’r Ardaloedd Cenhadaeth wrth iddynt weithredu polisi Amddiffyn yr Eglwys yng Nghymru.

Y Swyddog Amddiffyn Plwyfol sy’n delio gyda phryderon penodol neu gyhuddiadau sy’n ymwneud â materion amddiffyn.

CYSYLLTIADAU

Dylid cyfeirio unrhyw bryderon neu gwynion ynglyn ag amddiffyn at Wendy Lemon, y Swyddog Amddiffyn Plwyfol, i ddechrau. Mae hi wedi’i lleoli yng ngogledd Cymru, a gellir cysylltu â hi ar 07392 319064 neu drwy ebost

Os nad ydy Wendy ar gael, gellir cysylltu â Dorian Davies, Rheolwr Amddiffyn ar 0292 034 8200 neu Ebost, hefyd Fay Howe, Swyddog Amddiffyn Plwyfol ar 07551 124219 neu Ebost

Mae panel amddiffyn esgobaethol yn cyfarfod unwaith y mis i adolygu achosion.