Amddiffyn Plant a Phobl Bregus

Mae’r Tîm Amddiffyn yn darparu cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i Esgobion, Clerigwyr a Lleygwyr mewn eglwysi ac Ardaloedd Cenhadaeth, mewn materion sy’n ymwneud â pholisi’r Eglwys yng Nghymru ar amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion bregus.  

Gellir dod o hyd i ganllawiau yr Eglwys yng Nghymru drwy ddilyn y linc ar ochr dde y dudalen hon.

Mae gan Esgobaeth Tyddewi ei Swyddog Cefnogi dros Ddiogelu ei hun, ac mewn partneriaeth â’r Swyddog Amddiffyn Plwyfol, mae’n rhan o’r Tîm Amddiffyn Plwyfol. O fewn y tîm ceir profiad helaeth, amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth i gefnogi’r Eglwys er mwyn cadw’n ddiogel.  Mae’r swyddog amddiffyn yn darparu hyfforddiant ar draws yr Esgobaeth ac yn cefnogi’r Ardaloedd Cenhadaeth wrth iddynt weithredu polisi Amddiffyn yr Eglwys yng Nghymru.

Y Swyddog Amddiffyn Plwyfol sy’n delio gyda phryderon penodol neu gyhuddiadau sy’n ymwneud â materion amddiffyn.

CYSYLLTIADAU

Dylid cyfeirio unrhyw bryderon neu gwynion ynglyn ag amddiffyn at Wendy Lemon, y Swyddog Amddiffyn Plwyfol, i ddechrau. Mae hi wedi’i lleoli yng ngogledd Cymru, a gellir cysylltu â hi ar 07392 319064 neu drwy ebost

Os nad ydy Wendy ar gael, gellir cysylltu ag Elaine Cloke, Pennaeth Amddiffyn, ar 0292 034 8200/07787 244037 neu Ebost, hefyd Fay Howe, Swyddog Amddiffyn Plwyfol ar 07551 124219 neu Ebost

Swyddog Amddiffyn Gofal Esgobaeth Tyddewi yw Lynn Rees. Mae Lynn yn gyfrifol am weinyddu’r rhaglen amddiffyn a chefnogi eglwysi ac ardaloedd cenhadaeth. Gellir cysylltu â Lynn ar 07881 016188 neu Ebost.