Awdurdod Addysg Esgobaethol Tyddewi (Y Tîm Addysg)

Y mae’r Tîm Addysg Esgobaethol yn ceisio cynrychioli a hyrwyddo cyfraniad yr Eglwys yng Nhymru yn ardal addysg yn Esgobaeth Tyddewi

Cyfrifoldeb Awdurdod Addysg Esgobaethol

Y mae Awdurdod Addysg Esgobaethol yn gweithio i gyrraedd ei chenhadaeth gyda sylw arbennig i’r ysgolion   Gwirfoddol Esgobaethol ac Ysgolion Cymorthedig, ond hefyd yn gweithio i sefydlu cysylltiadau a chyd-weithio pellach gydag Ysgolion Cymunedol a Cholegau Addysg Uwch a Phellach o fewn Esgobaeth Tyddewi.

Y mae’n gwneud y gwaith hwn mewn partneriaeth â Llywodraeth Seneddol Cymru, Awdurdodau Siroedd Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, y Gymdeithas Genedlaethol a’r holl asiantiaethau gwirfoddol eraill.

Yn arbennig, mae’n cynnig cyngor ac arweiniad i Lywodraethwyr Ysgolion Eglwysig yn addysgu a chyflwyno adnoddau Addysg Grefyddol ac Addoliad Torfaol a llywodraethu ysgol, ac yn goruchwylio arolwg Adran 50  mewn ysgolion gwirfoddol.  O ran mater addysg stadudol, y mae hefyd yr Awdurdod Addysg a enwebwyd yn gywir a chyfreithlon i Esgobaeth Tyddewi.  Mewn gwirionedd, y mae Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol, gyda chymorth Swyddogion Addysg eraill yr Esgobaeth, yn gweithredu  materion cyfreithiol ar ran Esgob yr Esgobaeth.  Drwy waith Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol a’i gynorthwywyr, y mae’r Awdurdod Addysg Esgobaethol yn ymwneud â;

  • apwyntio llywodraethwyr i gyrff llywodraethol ysgolion gwirfoddo
  • sefydlu ysgolion newydd
  • staffio ysgolion Eglwysig
  • chynnig cyngor i Esgob yr Esgobaeth ym materion addysg stadudol.