Arweinydd Addoliad

Proffil Rôl

Beth yw arweinydd addoliad?

Y mae Arweinydd Addoliad yn gweithio gyda’r offeiriaid drwy arwain gwasanaethau ac yn cynorthwyo mewn datblygiad gwasanaethau Ewcaristaidd a di-Ewcaristaidd.

Wedi hyfforddiant, bydd yr Arweinydd Addoliad yn hyderus a galluog mewn amrywiaeth o wasanaethau a bydd yn abl i gyflwyno’r weinidogaeth honno yn ei blwyf/phlwyf neu fywoliaeth.

Gyda chaniatâd yr offeiriad gallant fod yn fodlon i’w defnyddio mewn plwyfi eraill o fewn eu deoniaeth.

Gall y rôl gynnwys rai neu’r cwbl o’r canlynol:                            

 • Arwain Boreol Weddi a Phrynhawnol Weddi
 • Arwain gweddiau eiriolaeth
 • Darllen homiliau a ganiatawyd- nid oes gan Arwinydd Addoliad y caniatâd i bregethu
 • Cynllunio ac arwain gwasanaethau eraill e.e. Gwasanaethau Teuluol, Gwasanaethau Anifeiliaid Anwes, Dechrau Canu Dechrau Canmol
 • Cyd-lynu ac arwain grwpiau gweddi ac astudio
 • Gweithio gydag offeiriaid i ddatblygu syniadau newydd am addoliad
 • Datblygu cyfleoedd i annog ffyddlondeb a gweddi o fewn cynnulleidfaoedd
 • Mynychu hyfforddiant parhaus a ddarperir o fewn y Plwyf a’r Esgobaeth

Proffil Nodweddiadol:

 • Cristion ymroddedig ac aelod ffyddlon o’u eglwys plwyf
 • Aeddfed yn ysbrydol ac emosiynol
 • Efallai’n barod yn cynorthwyo gydag addoliad neu weddi gyhoeddus yn y plwyf
 • Uchel ei pharch/barch a sensitif i ofynion eglwys y plwyf leol
 • Cadw cyfrinachedd
 • Gallu trefnu amser ac ymrwymiadau personol ochr yn ochr â’r rôl

Sgiliau  Personol Gwerthfawr

 • Ymrwymedig i dyfiant disgyblaeth bersonol, mewn gweddi, astudiaeth ac addoliad.
 • Hyderus a chyfathrebydd galluog
 • Dangos arweiniad a hunan gymhelliad
 • Parod i ddatblygu syniadau newydd
 • Gweithiwr tîm da

Datblygiad Arweinydd Addoliad

Y mae’n bwysig pwysleisio gall y rhai sy’n helpu i arwain addoliad gael eu gwahodd i wneud hynny gan yr offeiriad plwyf heb awdurdodi ymlaen llaw gan yr Esgob.  Nid yw’r esgobaeth am i’r broses hon fod yn gaethiwus, ond yn hytrach am annog arweiniad a theithiau lleol.

Serch hynny, y mae’r amlinelliad yma yn cynnig fframwaith, disgwyliad a safonau.  Dylai unrhyw un sy’n cymeryd gwasanaethau yn rheolaidd neu sy’n ymwneud ag arwain addoliad, gael cynnig hyfforddaint tuag at gydnabyddiaeth ffurfiol fel Arweinydd Addoliad o fewn yr esgobaeth.

 

Hyfforddiant

 • Profiad ymarferol gyda’r offeiriad plwyf
 • Myfyrio am ddysgu gyda phobl lleyg eraill
 • Cynigir diwrnodau hyfforddiant esgobaethol i gefnogi yr Arweinydd Addoliad a’r rhai sy’n hyfforddi.
 • Cyngor am yr ystod eang o adnoddau at arwain addoliad
 • Y mae’n ddymunol i’r person o dan hyfforddiant gael ei leoli/lleoli mewn plwyf gerllaw yn ystod hyfforddiant er mwyn ehangu eu profiad.

Dysgwch mwy am hyfforddiant

O.N
Wardeniaid EglwysO dro i dro, mewn argyfwng, mae’n orfodol i warden i arwain gwasanaeth. Gan fod yr Esgobaeth yn ystyried hon yn weithred bwysig, mae’r Grŵp Datblygu Lleyg yn barod i gynorthwyo deoniaeth i’w hyfforddi.