Galwedigaethau

Y mae’r eglwys Anglicanaidd yn Esgobaeth Tyddewi yn gymuned Gristnogol sy’n ymdrechu i fod yn “siâp gwasanaeth” 

Y mae angen dilynwyr ffordd Crist arnom i fod yn Weision:

 • Gweision i Grist
 • Gweision i’w Eglwys
 • Gweision i’w bobl

Y mae Duw yn galw ar ei bobl i gyd i wasanaeth Cristnogol.

 

Beth yw eich galwedigaeth arbennig chi?

Gall fod rhywun wedi gwneud sylw yn barod am sgil arbennig sy gennych y gallai Duw ei defnyddio yn ei eglwys.


Y MAE AR DYDDEWI ANGEN CRISTNOGION I WASANAETHU FEL:

 •  Presenoldeb yn y gweithle
 • Gwirfoddolwyr Cymunedol
 • Swyddogion Eglwysig
 • Cynorthwywyr Ewcaristig
 • Partneriaid Gweddi
 • Darllenwyr Llithiau ac eiriolwyr mewn addoliad
 • Arweinwyr Addoliad
 • Cerddorion
 • Darllenwyr Lleyg
 • Gweithwyr Plant a Phobl Ifanc
 • Gweinidogaeth mewn cyd-destun dwyieithog
 • Offeiriaid (Di-gyflog)
 • Offeiriaid (Cyflogedig)

Y mae’r Tîm Cyfathrebu Esgobaethol yn cynhyrchu cyfres o fideos byr am alwedigaeth gyda phobl sy wedi dilyn amrywiaeth o deithiau mewn ffydd ac a ymatebodd i alwad. 

Gallwch wylio un o’n fideos galwedigaethol


BETH DDYLECH EI WNEUD NESAF?

Cymrwch yr amser i weddïo am yr hyn ‘rydych yn ei feddwl a’i deimlo. Siaradwch â ffrind y gellid ymddiried ynddo. Gofynnwch i eraill weddïo drostoch – a gyda chi.
Os hoffech sgwrsio a thrafod eich galwad ymhellach, gofynnwch i’ch offeiriad a chysylltwch ag ymgynghorydd galwedigaethol. Mae yna un ar gyfer pob Archddeoniaeth:

Caerfyrddin: Y Tad Ben Archibald
Tyddewi: Y Parch Sian Wight
Aberteifi: Y Parch Mark Ansell (cydlynydd)