GDG (Ll) Hyfforddiant

Daw pobl i’r weinidogaeth hon gydag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad ac fe drefnir yr hyfforddiant o’u cwmpas a gofynion y plwyfi neu ardaloedd gweinidogaethol y byddant ynddynt.

Daw o dan dri phennawd sylfaenol

 

Sgiliau ymarferol a Phrofiad. Cyflwynir hyn drwy gymysgedd o brentsiaeth yn y plwyf cartref, lleoliadau mewn mannau eraill a thasgau tîm, gyda’r ymgeisydd yn cyd-weithio ag eraill yn yr eglwys neu eglwysi lleol ar brosiectau i gyflawni anghenion cenhadaeth yr ardal honno.  Gall hefyd fod hyfforddiant ychwanegol pan fod angen lleol arbennig, er enghraifft, os oes angen i’r ymgeisydd wella’i Gymraeg/ei Chymraeg er mwyn gwasanaethu’r gymuned yn fwy effeithiol.

 

Gwybodaeth am Dduw a’r eglwys, doethineb a gweledigaeth.

Y mae pum penwythnos preswyl yn delio gyda materion yn benodol i’r weinidogaeth ordeiniedig a disgwylir i’r ymgeiswyr gyrraedd lefel diploma is-raddedig (diwedd yr ail flwyddyn o radd tair mlynedd draddodiadol) mewn diwynyddiaeth.  Yn yr esgobaeth mae’r gwaith academaidd yn digwydd ar gyrsiau disgyblaeth lleol gan ddefnyddio rhaglen Ymchwilio Ffydd.  Am fwy o fanylion chwiliwch am y daflen ar Ymchwilio Ffydd.

 

Safonau personol o ffydd, gobaith a chariad (a gwydnwch).  Disgwylir i’r ymgeiswyr gadw disgyblaeth reolaidd o weddi ac astudiaeth Feiblaidd a  defnyddio cyfarwyddwr ysbrydol neu gyfaill enaid.  Fel grŵp yr ydym yn rhannu astudiaeth Feiblaidd o Fyfyrdodau dydd Llun a anfonir ar ebost.

Er mwyn clymu hyn i gyd at ei gilydd,gofynnir i ymgeiswyr gadw dyddiadur ac fe gânt gynghorwr a fydd yn eu tywys drwy’r broses a’u helpu i dyfu.

 

Faint o amser fydd hyn yn gymryd?

Y mae’r rhan  sgiliau ymarferol a phrofiad yr hyfforddiant yn cymeryd tua denaw mis, gyda’r cyfnodau preswyl yn rhan ohoni.  Y mae’n arferol, ond ddim yn annorfod, bod yr ymgeiswyr a gymeradwyir gan yr Esgob yn cael eu gwneud yn ddiacon ar ddiwedd y cyfnod hwn ac yn offeiriad y Mehefin canlynol.  Gall gymeryd yn hwy i gael y cymwysterau academaidd ond gall hyn barhau ar ôl ordinhâd dim ond bod y gwaith yn cael ei gwblhau o fewn amser rhesymol.  Y mae’n cymeryd bywyd yn gyfan, efallai tragwyddoldeb, i berffeithio ein ffydd, gobaith a chariad.

 

Unrhyw gwestiwn?

Cysylltwch â Rhiannon Johnson, Cyfarwyddwr Esgobaethol Hyfforddiant Gweinidogaethol ar 01437 781279 neu ebostiwch rhianon.johnson@tesco.net.