Gweinidogaeth Di-gyflog (Lleol)

Y mae’n weinidogaeth a roddir i bobl sydd wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn eu heglwysi a’u cymunedau, ac wedi eu galw i weithio fel offeiriad yn y lle hwnnw gyda’r bobl hynny

Gall eu heglwys adnabod eu galwedigaeth cyn iddynt hwythau wneud.

Os ydych chi’n credu eich bod yn adnabod un o’r bobl hyn, beth ddylech chi wneud nesa?

  1. Siaradwch â nhw a siaradwch â’ch offeiriad. Os ydyn nhw’n bodloni yna-
  2. Gyda’ch gilydd, siaradwch â’r CPE. Os cytunant y dylai’r person hwn ymchwlio i’r posiblrwydd ei f/bod wedi cael ei alw/ei galw, yna-
  3. Cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Gweinidogaeth a fydd yn anfon allan restr wirio gyntaf.
  4. Dylai’r ymgeisydd hefyd gysylltu ag ymgynghorydd galwedigaethau
  5. Pan fydd yr ymgeisydd yn barod byddant yn mynd i gynhadledd ddewis.
  6. Os cânt eu derbyn am hyfforddiant, byddant yn dechrau ar gyfres o leoliadau, prentisiaeth a dysgu mwy ffurfiol. Mae manylion yn dilyn.
  7. Tuag at ddiwedd ei hyfforddiant, anfonir adroddiadau at yr Esgob.
  8. Os cytunir, fe’u gwneir yn ddiaconiaid.
  9. Tuag at ddiwedd eu blwyddyn fel diacon bydd yr esgob yn penderfynu p’un ai eu hordeinio fel offeiriaid ai peidio.
  10. Unwaith eu bod yn offeiriaid byddant yn parhau i weithio yn y plwyf, gan arfer y weinidogaeth ymysg y bobl a’u cefnogodd

Yr Hyfforddiant

Daw pobl i’r weinidogaeth hon gydag amrywiaeth o sgiliau a phrofiad ac fe drefnir yr hyfforddiant o’u cwmpas a gofynion y plwyfi neu ardaloedd gweinidogaethol y byddant ynddynt.