Plant ac Ieuenctid

Arwain teuluoedd at ffydd – y stori hyd yma….

Yn y fideo mae Michelle Lloyd, y gweithiwyr Plant ac Ieuenctid, yn disgrifio sut mae’r Ysbryd Glan yn symud ymysg pobl ifanc Esgobaeth Tyddewi.