Plant ac Ieuenctid

Arwain teuluoedd at ffydd – y stori hyd yma….

Yn y fideo mae Michelle Lloyd, y gweithiwyr Plant ac Ieuenctid, yn disgrifio sut mae’r Ysbryd Glan yn symud ymysg pobl ifanc Esgobaeth Tyddewi.

Grantiau Plant ac Ieuenctid: I ble aeth yr arian?

Dros y dair mlynedd a aeth heibio mae’r tîm Plant ac Ieuenctid wedi cyflwyno cyfres o grantiau bychan i helpu grwpiau i brynu adnoddau gwerthfawr fydd yn help iddynt dyfu a ffynnu.

Erbyn hyn maent wedi paratoi adroddiad ar y grwpiau yma er mwyn dangos sut y defnyddiwyd yr arian.

 

2016/17

Grŵp Ieuenctid Borth
Grŵp Caerfyrddin:  Prosiect H2O
“Messy Church” Dafen
Hwlffordd: Stori’r Nadolig
Hwlffordd: Stori’r Pasg
San Pedr, Llanbedr Pont Steffan
“Messy Church” Treletert
Llangwm: Ysgol Sul Sant Jerome
Llangwm: gweithgareddau awyr agored
Llangybi: Plant Cybi
Grŵp cymdeithasol Llanrhian
Aberdaugleddau: Santes Catherine
Clwb ar ôl ysgol Neyand
“Messy Church” Doc Penfro
Saundersfoot: Grŵp chwarae Pebbles
Ysgol Sul Steynton

Darllenwch yr adroddiadau

Medi 2017- Ebril 2018

Bro Lliedi: Gwarcheidwaid Ancora
Grŵp Rhiant a Phlentyn Dafen
Cantorion Iau Hwlffordd
“Messy Church” Hubberston
Clwb Amser Cinio Johnston
“Summer Salt” Llanbedr Pont Steffan
Aberdaugleddau: Junior School outreach
Ysgol Sul Monkton
Neyland: “Little Lambs”
“Messy Church” Doc Penfro
Penparcau outreach

Darllenwch yr adroddiadau 

 

 

 

Mae gan Scripture Union Cymru gynllun i fynd i’r afael â’r ystadegau sy’n dangos fod 95% o blant a phobl ifanc ddim yn mynychu eglwys ar y Sul, ac maent yn awyddus i’w rannu gyda chi.

Mae gan yr ymgyrch 95 (95 campaign) dri cham: cyflwyno, hyfforddi a gweithredu yn eich eglwys chi.

Os oes gennych ddiddordeb, darllenwch y llythyr yma o gyflwyniad.