Pobl Dewi

Pobl Dewi yw’r papur esgobaethol a chaiff ei gyhoeddi bedair gwaith y flwyddyn

Gallwch lawrlwytho’r rhifyn diweddaraf yn ogystal ag edrych yn ôl drwy’r archif.

POBL DEWI a MWY – deunydd ychwanegol a chyfieithiadau o rai erthyglau a argraffwyd yn Gymraeg. Gweld y dudalen

 

Nod y papur yw:

  • I fod yn ffenest siop i’r esgobaeth
  • I drafod materion o bwys yn yr eglwys a’r gymuned
  • I ledaenu arfer da

Mae’r tîm golygyddol yn cynnwys aelodau o Dîm Cyfathrebu’r Esgobaeth. Cedwir yr hawl gan y golygydd i olygu’r holl ddeunydd a gyflwynir. Croesawir lluniau o ansawdd da.

NODER: Rhaid cael caniatâd rhieni er mwyn cyhoeddi lluniau plant mewn print a/neu ar y Wê. A fyddech cystal â nodi hyn mewn llawysgrifen wrth anfon lluniau.

Croesawir erthyglau/straeon hyd at 400 o eiriau – gyda lluniau yn ddelfrydol – neu hysbysebion am ddigwyddiadau ac ati.

Ebostiwch y golygydd

Noder: Nid ydym bellach yn derbyn copiau caled o erthyglau/lluniau.