Pum Marc Cenhadaeth

Wrth i ni deithio tuag at ganmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru yn 2020, y mae’r esgobaeth wedi ymgymeryd â dadansoddiad cynhwysfawr o’i chryfderau a’i gwendidau.  Ein hysbrydoliaeth yn yr ymarfer hwn oedd y Pum Marc Cenhadaeth:

 

MarksofMission5.jpgMarksofMission4.jpgMarksofMission3.jpgMarksofMission2.jpgMarksofMission1.jpg

 

  • I gyhoeddi newyddion da y deyrnas
  • I addysgu,bedyddio a meithrin credinwyr newydd
  • I ymateb i angen dynol drwy wasanaeth cariadus
  • I herio trais, anghyfiawnder a gorthrwm, a gweithio dros heddwch a chymod*
  • I ymdrechu at ddiogelu cyfanrwydd y cread a chadw ac adnewyddu bywyd y ddaear

Datblygwyd y Pum Marc gan y Cyngor Ymgynghori Anglicanaidd mewn cyfarfodydd olynol o 1984 i 1990 pan, yn eu cyfarfod yng Nghymru, fe’u mabwysiadwyd yn derfynol.

* Diweddarwyd y pedwerydd marc yn hwyr yn 2012 i adlewyrchu pwysigrwydd cenhadaeth Duw mewn heddwch, trawsnewid a chyfaddawdu gwrthdaro

 Dysgwch fwy gan wefan yr ACC