Tîm Plant a Phobl Ifanc

StDavidsYouth

Tîm Plant a Phobl Ifanc

Y mae gwaith enfawr yn cael ei wneud ymysg plant a phobl ifanc yn yr esgobaeth: Ysgolion Sul, Addoliad Pob Oedran, Clybiau Ysgol, Grwpiau Rhieni-Plant bach, Grwpiau Ieuenctid ac Eglwysi Anniben.

Y mae’r tîm Plant a Phobl Ifanc Esgobaethol yn gweithio i drefnu digwyddiadau esgobaethol ac i gefnogi plwyfi yn eu gwaith ymysg plant a phobl ifanc.

Chwiliwch am beth gall eich plant a phobl ifanc ymuno ynddynt, a sut y gallwch wella eich gweinidogaeth gyda phlant a phobl ifanc yn eich eglwys.

 

 

Plant Dewi

DewiSmall.gif

GWEITHREDU FFYDD YN Y GYMUNED A MEITHRIN CYMUNED MWY GYNHWYSFAWR

Y mae Tîm Datblygu Cymunedol Plant Dewi yn gweithio drwy’r Esgobaeth i alluogi pobl leol i ofalu mewn ffordd ymarferol am eu teuluoedd, plant a phobl ifanc o’u cwmpas.

Dilynwch y ddolen am fwy o fanylion

 

Ysgolion Eglwys

school3.jpg

Manylion cyswllt am y 31 ysgol eglwysig yn yr esgobaeth
a gwybodaeth gefndirol gyffredinol am waith y Tîm Addysg