Cursillo Tyddewi

Cymysgedd o leygwyr a chlerigwyr ar draws yr esgobaeth yw aelodau Cursillo Tyddewi. Maent yn cydweithio ac yn rhannu eu rhoddion er lles eraill.

 

Mae Cursillo’n cynnig rhywbeth unigryw, sef cefnogaeth barhaol drwy grwpiau bychan sy’n cyfarfod yn rheolaidd.

Yn achlysurol ceir cyfarfodydd mawr fel bod yr holl grwpiau bach yn dod ynghyd i gymdeithasu a rhoi hwb i’w gilydd. Doedd Duw ddim yn bwriadu i unrhyw un fod ar ei ben ei hun, ac mae Cursillo yn cynnig ffordd i bobl fod mewn cwmniaeth.

Ym mhob peth a wnawn, gras Duw yn Iesu sy’n ein cynnal, ein hysbrydoli ac yn ein porthi. Mae Cursillo hefyd yn rwydwaith o ffrindiau sydd yno i’w gilydd drwy’r amser, ac sy’n enghraifft o sut y dylai bywyd eglwys a Christion fod.

 

PENWYTHNOSAU CURSILLO

Cyrsiau preswyl, blynyddol fel arfer, yw’r rhain yn esgobaeth Tyddewi. Maent yn dilyn rhaglen ddwys o sgyrsiau, trafodaethau, myfyrdodau ac addoliad, ar amrywiaeth o themau fel – Delfrydau, Gras, Gweddi, Astudio, Gweithred, Sacramentau, Cymuned ac Amgylchedd Gristnogol.

I rai pobl, mae penwythnosau Cursillo yn cynnig profiadau sy’n trawsnewid bywydau, a thrwyddynt mae Duw yn eu hysbrydoli, eu hadnewyddu ac yn eu herio. Mae’r tîm yn cefnogi pererinion ar eu taith ysbrydol wrth iddynt archwilio eu ffydd Gristnogol, a hynny mewn amgylchedd diogel a chariadus.

Mae’r rheiny sy’n cwblhau penwythnos Cursillo yn cael cyfle wedyn i fod yn rhan o gynllun pellach (Ultreya) sy’n rhoi cefnogaeth, cwmniaeth ac anogaeth, ond does dim rhaid cwblhau’r penwythnos i brofi Ultreya.

Er hwylustod:

  1. Cofiwch ddod â rhywbeth i’w rannu i ginio
  2. Cofiwch Bring & Buy ym mhob lleoliad
  3. Gofynnwch i Glenys Altman am gyfarwyddiadau i’r lleoliad os nad ydych yn siwr ohono
  4. Ceisiwch deithio gyda rhywun arall er mwyn arbed costau

dyddiadau 2019 

Sadwrn Chwefror 9  Sant Ioan Caerfyrddin SA31 1LY
Sadwrn Mawrth 9 Neuadd Eglwys Aberaeron  SA46 0AY
Sadwrn Mai 11  Santt Catherine Gorseinon SA4 4US
Mehefin 6 – 9 Penwythnos yn Llangasty  LD3 7PX
Sadwrn Mehefin 29  Croeso Adre Carew Hall SA70 8SL
Sadwrn Medi 21 Neuadd Cydweli SA17 4UD
Sadwrn Hydref 19 Sant Ioan Caerfyrddin SA31 1LY
Sadwrn Tachwedd 9 Y Santes Fair Aberteifi SA43 1DH

Mae Cursillo Tyddewi yn y broses o “roddi” Cursillo i esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu – proses fydd yn cymryd sawl blwyddyn i’w chyflawni.

 

Y PEDWERYDD DIWRNOD

Mae cyfle dewisol i’r rheiny sydd wedi cwblhau penwythnos Cursillo i  fod yn rhan o raglen bellach  sy’n rhoi cefnogaeth, cwmniaeth ac anogaeth.