Cyfarfodydd 2020

Cynhelir yr holl gyfarfodydd yn Swyddfa’r Esgobaeth oni nodir yn wahanol.

 

STAFF YR ESGOB

Ionawr 16 10am
Chwefror 27 10am
Mawrth 23 10am
Ebrill 28 10am
Mai 18/19 (diwrnodau allan)
Mehefin 23 10am
Gorffennaf 8 10am
Medi 17 10am
Hydref 20 10am
Tachwedd 10/11 (diwrnodau allan)
Rhagfyr 15 10am

  • DEONIAID ARDAL Ebrill 1 10am (Lleoliad i’w gadarnhau) / Hydref 22 (Lleoliad i’w gadarnhau)

SIAPTR Y GADEIRLAN

Mawrth 12 2pm (Y Gadeirlan)
Gorffennaf 30 (Y Gadeirlan)
Hydref 8
Rhagfyr 3

GRŴP CELL

Ionawr 8, 5.30pm
Chwefror 5 5.30pm

PWYLLGOR EGLWYSI A BUGEILIOL

Mawrth 10 10am
Gorffennaf 14 10am
Medi 3 10am
Rhagfyr 17 10am

TÎM CYFATHREBU

Mawrth 9 11am
Mehefin 16 11am
Medi 16 11am
Rhagfyr 10 11am

TÎM GWAREDU

Ionawr 7 2pm
Mai 6 2pm
Medi 17 3pm
Rhagfyr 10 10am

PWYLLGOR YMGYNGHOROL YR ESGOBAETH

Ionawr 20 10am
Chwefror 10 10am (ymweliad safle)
Mawrth 12 9.30am (cyfarfod ar y cyd yng Ngahdeirlan Tyddewi)
Ebrill 6 10am (ymweliad safle)
Mai 11 10am
Mehefin 1 10am (ymweliad safle)
Gorff. 6 10am
Awst 17 10am (ymweliad safle)
Medi 7 10am (cyfarfod ar y cyd yng Ngahdeirlan Tyddewi)
Hydref 5 10am (ymweliad safle)
Tachwedd 2 10am
Rhagfyr 7 10am (ymweliad safle)

PANEL DIRNAD

Chwefror 12 9am
Hydref 21 9am
Rhagfyr 1 9am

BWRDD Y CYFARWYDDWYR ADDYSG

Mawrth 9 (Ysgol Ger-y-Llan)
Mehefin 8 (Ysgol Penrhyn VC School)
Tachwedd 9 (lleoliad i’w gadarnhau)

PWYLLGOR YSGOLION GWADDOLEIG

Mawrth 3 3pm
Medi 14 10am
Rhagfyr 17 2pm

GRŴP EFENGYLAETH AC EFENGYLU

Chwefror 24 2pm
Ebrill 2 2pm
Gorff. 20 2pm
Hydref 8 2pm

EVANGELISM BID

Ionawr 2 2pm
Mawrth 5 2pm
Mai 5 2pm
Mehefin 30 2pm
Medi 2 2pm
Tachwedd 17 2pm

BWRDD CYLLID

Chwefror 13 10am (cyfarfod ar y cyd â WODS)
Mai 13 10am
Mehefin 11 10am (ar y cyd gyda’r is-bwyllgor)
Gorff 13 10am (Exec + AGM)
Medi 22 10am
Tachwedd 5 10am

  • IS-BWYLLGOR AWDIT Ionawr 28 10am / Ebrill 20 10am / Gorff 7 2pm / Tachwedd 23 10am
  • IS-BWYLLGOR CYLLIDEB Ionawr 21 10am / Ebrill 29 2pm / Mehefin 11 10am / Gorff 27 2pm / Hydref 6 2pm
  • PWYLLGOR GRANTIAU Gorff 13 2pm
  • IS-BWYLLGOR AD Chwefror 10 2pm / Mai 11 2pm / Medi 28 10am / Tachwedd 19 2pm/ Rhagfyr 21 10am
  • IS-BWYLLGOR BUDDSODDIAD Mawrth 16 2pm / Ebrill 27 2pm / Mehefin 25 10am / Medi 30 2pm / Hydref 19 2pm
  • IS-BWYLLGOR CYFRAN WEINIDOGAETH Ionawr 9 10am / Ebrill 20 2pm /Gorff 27 10am / Hydref 19 2pm
  • IS-BWYLLGOR EIDDO Ionawr 30 10am / Ebrill 27 10am / Mehefin 25 2pm / Medi 30 10am / Tachwedd 23 2pm
  • WODS Chwefror 13 10am (ar y cyd â DBF)

Y CORFF LLYWODRAETHOL

EbrilL 22-23 (Llandudno)
Medi 8-10 (Abertawe)

CYMDEITHAS DAI

Mai 5 2pm (Cyfarfod Blynyddol)
Tachwedd 26 10am

CRONFA MENTER AGLL

Chwefror 28 10am
Tachwedd 16 10am

BWRDD CYFARWYDDWYR Y WEINIDOGAETH

Ionawr 14 10am
Mai 21 10am
Hydref 1 10am

BWRDD CYFARWYDDWYR CENHADAETH

Ionawr 14 2pm
Mai 21 2pm
Hydref 1 2pm

BWRDD ENWEBIADAU

Ionawr 15 10am
Ebrill 29 10am
Gorff 8 2pm
Hydref 6 10am

BWRDD PERSONDAI

Chwefror 3 10am
Mai 5 10am
Gorff 1 10am
Tachwedd 4 10am

CEFNOGAETH DIOGELU

Ebrill 21 10am

CYNGOR CYFRIFOLDEB CYMDEITHASOL 

Chwefror 6 10am
Ebrill 2 10am
Gorff 7 10am
Medi 24 10am
Tachwedd 17 10am

PWYLLGOR SEFYDLOG

Mawrth 3 10am
Mehefin 9 10am
Medi 15 10am
Rhagfyr 8 10am