Cynhadledd Esgobaethol

Voting

Mae’r Gynhadledd EsgobaetholĀ  yn cynnwys aelodau lleyg sydd wedi’u henwebu gan Gynadleddau Deoniaethau, ynghyd ag offeiriaid ac aelodau eraill sydd wedi’u henwebu. Llywydd y Gynhadledd yw ‘r Esgob.

Cynhelir y Gynhadledd ar Sadwrn cyntaf mis Hydref.