Darganfod Ffydd

Cyfres o glipiau fideo sy’n dangos yr Esgob ac uwch-aelodau o’i staff yn disgrifio’r modd y daethant hwy i ddarganfod eu ffydd. Dros yr wythnosau nesaf fe fydd y gyfres yn tyfu’n gasgliad a fydd yn tystio i’r amrywiaeth o ffyrdd y mae Duw yn galw ar bobl.