Diogelu Plant/Ieuenctid

Sut allwn ni helpu?

Mae’r Tîm Plant ac Ieuenctid wedi ymrwymo i ddarparu’r cyfleoedd gorau posib ar gyfer datblygu gweinidogaeth i blant a phobl ifanc.

Cynhelir hyfforddiant rheolaidd gan y tîm, i amrediad eang o weinidogaethau. Ond mae angen i ni gael gwybod beth yw eich anghenion CHI ar gyfer 2019.

Helpwch ni drwy gwblhau arolwg byr fel y gallwn greu’r gweithdai a’r cyrsiau sydd angen arnoch:

angen arnoch:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/WW9WJGT

HYDREF ac ADFENT: Digwyddiadau….

 

Disgo a sioe hud a lledrith i blant yn sôn am Iesu fel goleuni’r byd. Bydd balwn a siocled i bawb. Rhaid cael oedolyn efo pob plentyn. Cysylltwch os hoffech ddod.

 

 

 

 

 

 

Diwrnod Hyfforddi Profiad Adfent

Tachwedd 3ydd, 10.30-12.30, Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Aberaeron

Lluniaeth ar gael. Dyma gyfle i weld y profiad ar waith, i gerdded drwyddo, i ofyn cwestiynau ac i gael pecynnau adnoddau Cymraeg a/neu Saesneg. Gellir benthyg yr adnoddau yn ogystal, ac mae Clare ar gael ar rai dyddiadau yn ystod mis Rhagfyr i’ch helpu i weithredu’r profiad yn eich eglwys chi.

 

Mae’r ymgyrch 95 wedi deillio o ganlyniad i arolwg sy’n dangos nad yw 95% o blant a phobl ifanc yn mynychu eglwys ar y Sul.

Tri cham sydd i’r ymgyrch: cyflwyniad, hyfforddiant a gweithredu, ac mae’n digwydd yn eich eglwys chi.

Os oes gennych ddiddordeb darllenwch y llythyr hwn