Ecwmeniaeth

Pam annog eglwysi i weithio ac addoli ar draws rhaniadau enwadol?

Ar noson y Swper Olaf gweddiodd yr Iesu y byddai ei ddisgyblion yn un Eglwys.

Dangosodd hanes pa mor niweidiol y gall rhaniad fod i genhadaeth a gweinidogaeth y gymuned Gristnogol.

Y mae’r Eglwys yng Nghymru yn aelod gweithredol o Cytûn – Eglwysi gyda’i Gilydd yng Nghymru, ac hefyd wedi bod mewn perthynas gyfamodol  gyda’r Presbyteriaid, Methodistiaid, Eglwysi Diwygiedig Unedig a Bedyddwyr Cyfamodol yng Nghymru ers 1975.

Cyrff ymbarel ecwmenaidd yng Nghymru

 

 

Y mae’r Tîm Ecwmenaidd Esgobaethol yn ceisio annog plwyfi i weithredu gydag eglwysi eraill mewn pob mater heblaw eu bod yn cael eu gwahanu gan wahaniaethau credoau dwfn.  Y mae aelodau o’r Tîm yn ymwneud â changhennau lleol o Cytûn, a gweithredoedd o ffydd a chenhadaeth ar y cyd.

Y mae llawer o’u gwaith yn cwmpasu Prosiectau Ecwmenaidd lleol.  Ond y mae meini prawf wedi eu gosod i ddangos sut,ble a gyda phwy y gellir gwneud rhain.

Am fwy o wybodaeth am ecwmenaiaeth ewch at y ddolen Llawlyfr Ecwmeniaeth neu cysylltwch a’r tîm.