Esgob Tyddewi

Y Gwir Barchedig Joanna Penberthy yw 129fed Esgob Tyddewi

Hi yw’r ddynes gyntaf i’w hapwyntio’n esgob yn yr Eglwys yng Nghymru, yn dilyn penderfyniad y Corff Llywodraethol ym Medi 2013, i ganiatau ordeinio merched yn esgobion.

Cafodd ei hethol ym mis Tachwedd 2016 a chadarnhawyd ei phenodiad gan yr Eglwys yng Nghymru ar y 30ain o Dachwedd. Cysegrwyd hi yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar yr 21ain o Ionawr a chafodd ei gorseddu yn Nhyddewi ar yr 11eg o Chwefror.

 

Enthronement1

I’r esgob mae’n nodweddiadol ei bod hi’n dychwelyd i’r plwyf lle bu’n gweinidogaethu o 1993-2010, a lle bu ymhlith y cyntaf o’r merched i gael ei hordeinio.

Yn Abertawe y ganwyd hi, ac fe’i magwyd yng Nghaerdydd. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Caerdydd ac fe raddiodd o Goleg Newnham, Caergrawnt. Bu’n hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Sant Ioan, Nottingham a Cranmer Hall, Durham.

Cafodd ei gwneud yn ddiacones ym 1984, yna’n Ddiacon ym 1987 ac roedd hi’n un o’r merched cyntaf i gael ei hordeinio yng Nghymru ym 1997

Bu’n gwasanaethu yn esgobaeth Durham, Llandaf a Llanelwy. Hi hefyd oedd y swyddog taleithiol ar gyfer Datblygu ac Adnewyddu Plwyf, am 5 mlynedd. Yn 2007 fe’i hapwyntiwyd yn Ganon yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Yn 2010 aeth y Canon Joanna i wasanaethu yn Esgobaeth Caerfaddon a Wells, ond fe ddychwelodd i Gymru yn 2015 fel Rheithor Glan Ithon yn Esgobaeth Abertawe a Brycheiniog, wedi’i lleoli yn Llandrindod.

Mae hi’n briod â’r Parch Adrian Legg ac mae ganddynt bedwar o blant ac un ŵyr. Ymysg ei diddordebau mae ffiseg “quantam” (mae’n astudio am radd PhD), darllen a gwylio adar.