Loading Digwyddiadau

« All Digwyddiadau

  • This event has passed.

Gwasanaethau Plygain

Sul 2 Rhagfyr 2018 - Sul 27 Ionawr 2019

Traddodiad hynafol mewn eglwysi Cymreig i gyfarch diwrnod Nadolig ar gân, yw’r Plygain. Rhwng 3 a 6 o’r gloch y bore yr arferai ddigwydd, yn draddodiadol, fel y gallai dathliadau a gwledda’r diwrnod ddechrau wedyn.

Mae’n arferiad sydd wedi diflannu mewn sawl rhan o Gymru, ond eto mae’r holl wasanaethau Plygain sy’n digwydd yn Esgobaeth Tyddewi dros yr wythnosau nesaf, ac nid am 3 o’r gloch ar fore Nadolig yn unig, yn brawf fod y traddodiad wedi cael ail fywyd!

2 Rhagfyr 2018

Eglwys Sant Afan, Llanafan 5pm

3 Rhagfyr 2018

Capel y Coleg, Llanbedr Pont Steffan 7pm

9 Rhagfyr 2018

Capel Penygraig, Llandyfaelog 6.30pm

16 Rhagfyr 2018

Eglwys Crist, Caerfyrddin (Merched y Wawr) 7pm

19 Rhagfyr 2018

Eglwys Sant Tysul, Llandysul (Cytûn) 7pm

19 Rhagfyr 2018

Canolfan y Morlan, Aberystwyth 7pm

20 Rhagfyr 2018

Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch (Cymdeithas y Penrhyn) 7pm

23 Rhagfyr 2018

Capel Nanternis, Cwmtudud 7.30pm

25 Rhagfyr 2018

Eglwys Sant Mihangel, Cilycwm 6am

Eglwys Sant Llawddog, Penboyr 6am

Capel Hen Fethel, Glanaman 6.30am

30 Rhagfyr 2018

Capel Presbyteraidd, Nantgaredig 6pm

6 Ionawr 2019

Eglwys y Drindod Sanctaidd, Castellnewydd Emlyn (Cymdeithas Ceredigion) 7pm

13 Ionawr 2019

Eglwys Sant Twrog, Llanddarog 5pm

27 Ionawr 2019

Eglwys Sant Teilo, Llandeilo Fawr 6pm

Manylion

Cychwyn:
Sul 2 Rhagfyr 2018
Gorffen:
Sul 27 Ionawr

Lleoliad

Various