Loading Digwyddiadau

« All Digwyddiadau

  • This event has passed.

Gŵyl Lenyddol R.S Thomas

Gwe 20 Medi 2019 - Sul 22 Medi 2019

Bydd pentref Eglwysfach, ger Aberystwyth, yn denu ymwelwyr o bob rhan o’r wlad yn ystod mis Medi eleni, i fwynhau Gŵyl Lenyddol i ddathlu bywyd y bardd R.S Thomas, a fu’n offeiriad plwyf Eglwysfach am gyfnod.

Dros dri diwrnod bydd amrywiaeth o siaradwyr yn cymryd rhan, yn cynnwys cyn-Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, a oedd yn adnabod R.S Thomas, yn siarad am ei ffydd Anglicanaidd.
Bydd y bardd adnbyddus, Menna Elfyn, yn sôn am ei hatgofion personol o Thomas; yr Athro Matthew Jarvis yn trafod testun ychydig yn annisgwyl efallai, sef “RS Thomas – Love Poet” ac fe fydd yr Athro Tony Brown yn trafod bywyd Mildred ‘Elsi’ Eldridge, fu’n wraig i R.S Thomas am dros hanner can mlynedd ac yn ddylanwad mawr ar ei farddoniaeth gynnar.  Arlunydd adnabyddus oedd hi.
Bydd themau eraill sy’n gysylltiedig â Thomas yn cynnwys “Iago Prytherch’s Houses”, archwiliad o ffermdai a bythynnod gorllewin Cymru gan Richard Suggett , o’r Comisiwn Brenhinol ar Gerfluniau Hynafol a Hanesyddol Cymru (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales).
Trefnir taith gerdded gyda’r ffotograffydd Phil Cope, yn dilyn ôl traed R.S Thomas a “The Living Wells of Wales”, hefyd.
Yn ogystal â hyn  bydd yr Ŵyl yn cynnal Cystadleuaeth Farddoni Agored, – cyfle i feirdd amatur ymateb yn ysgrifenedig i farddoniaeth R.S Thomas. Beirniaid y gystadleuaeth fydd Gillian Clarke, cyn Fardd Cenedlaethol Cymru, a’r Athro Tony Brown. Bydd Gillian Clarke a Menna Elfyn yn rhoi darlleniad o ddarnau o farddoniaeth hefyd.

Manylion

Cychwyn:
Gwe 20 Medi 2019
Gorffen:
Sul 22 Medi 2019

Lleoliad

St Michael’s Church
Eglwysfach
Ceredigion, SY20 8SX United Kingdom
+ Google Map