Loading Digwyddiadau

« All Digwyddiadau

  • This event has passed.

Wythnos Llyfrgelloedd yng Nghadeirlan Tyddewi

Llu 7 Hydref 2019 - Gwe 11 Hydref 2019

Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi yw’r unig un yng Nghymru sy’n dal i fod o fewn yr Gadeirlan ei hun.

Mae cyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd, er mwyn astudio gwrthrychau penodol o gasgliad y llyfrgell. Gellir gweld y llyfrau fydd yn cael eu trafod mewn arddangosfa yn Nhrysordy’r Gadeirlan drwy gydol yr wythnos.

Llun 7fed Hydref  – yng Nghorff y Gadeirlan 

1.30pm – Croeso a chyflwyniad gan Mari James, Swyddog Datblygu Llyfrgell y Gadeirlan
1.45pm – Cadeirydd – Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi
1.45pm – 2.15pm Constituciones Provinciales Ecclesie Anglicane

Astudiaeth gan Yr Athro Norman Doe, Cyfarwyddwr Canolfan Cyfraith a Chrefydd Prifysgol Caerdydd, o un o’r llyfrau hynaf yn y Llyfrgell, a ysgrifenwyd ym 1433, ac sy’n trafod pynciau sy’n gyfredol heddiw, dros 500 mlynedd yn ddiweddarach. Mae Constituciones Provinciales Ecclesie Anglicane gan William Lyndwode yn astudio rôl yr eglwys, y llywodraeth, y Pâb a’r gyfraith yn y llefydd bu’n gweithio ynddynt yn Lloegr a Chymru.

2.15pm – 2.30pm – Sesiwn Cwestiwn ac Ateb

 

 

2.30pm – 3pm – Diseases of the Bible – sut ydyn ni’n cyfeirio atynt erbyn hyn?

Bydd Dr Heather Payne, pediatrydd ymgynghorol, yn astudio llyfr Risdon Bennett o 1887, gan ddehongli’r afiechydon a’r cyflyrau meddygol y cyfeirir atynt yn yr Hen Destament a’r Testament Newydd, ac ystyried sut ydyn ni’n eu hadnabod heddiw a sut byddai’r GiC yn eu trin.

 

 

 

Mawrth 8fed Hydref  – Llyfrgell y Gadeirlan

1.30pm New Historical Atlas of Pembrokeshire published Pembrokeshire County Historical Society 2019
Siaradwyr: Simon Hancock Editor; Anne Eastham

3pm – 4pm  Sesiwn Ragarweiniol i ddarpar wirfoddolwyr yn y Llyfrgell

 

Mercher 9fed Hydrefyng Nghorff y Gadeirlan

 2pm –  In Pursuit of St David / Ar Drywydd Dewi Sant

Siaradwr: Gerald Morgan – Hanesydd ac Awdur – Pwy oedd Dewi Sant? Beth wyddwn ni amdano mewn gwirionedd? Pam ydyn ni’n dathlu ar Fawrth y 1af?  Dyma gyfle arbennig i glywed hanes y Sant o’r 6ed Ganrif yn yr Eglwys sydd wedi’i chysegru iddo.

Bydd yr awdur yn llofnodi copiau o’i lyfr hefyd, ac fe fyddant ar gael i’w prynu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

3pm-3.30pm Doing God in Public – Y Tra Pharchedig Dr Sarah Rowland Jones, Deon Tyddewi

 

Gwener 11eg Hydref – Y Llyfrgell

11am – Thomas Tomkins, cyfansoddwr Tuduraidd a anwyd yn Nhyddewi

Siaradwr: Oliver Waterer, – organydd a chôr-feistr Cadeirlan Tyddewi yn trafod ei ragflaenydd, Thomas Tomkins, un o’r cyfansoddwyr Tuduraidd mwyaf blaenllaw ym myd cerddoriaeth eglwysig.

 

 

 

 

12.00 -12.30pm Y Swffragetiaid, yr Esgob a Chadeirlan Tyddewi
Siaradwr – Mari James, Swyddog Datblygu Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi

Y stori tu ôl i’r llofnodion yn Llyfr Ymwelwyr y Gadeirlan: Emmeline Pankhurst, Annie Kenney, Emmeline Pethick Lawrence ac eraill.

2pm – 4pm Bydd y Llyfrgell ar agor i’r cyhoedd

7pm –  9pm – Ty’r Pererin, Quickwell Hill, Canolfan Addysg Cadeirlan Tyddewi

Ydych chi’n adnabod rhywun yn yr hen ffotograffau? Ymchwil Cymunedol gyda Chasgliad Hen Luniau Llyfrgell y Gadeirlan.

Arddangosfa o hen luniau o gasgliad Llyfrgell y Gadeirlan: Ydych chi’n adnabod unrhyw un o’ch teulu chi yn y lluniau? Oes gennych chi lun tebyg yn eich cartref? Bydd rhai o’r lluniau yma yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Manylion

Cychwyn:
Llu 7 Hydref 2019
Gorffen:
Gwe 11 Hydref 2019