Gwasanaeth Ordeinio ar Ŵyl San Pedr 2019

ORDEINIR Y CANLYNOL YN EGLWYS GADEIRIOL TYDDEWI DDYDD SADWRN 29 MEHEFIN 2019 AM 10.30 y.b.

 

DIACONIAID:

Joan Allen                     Curad Cynorthwyol GHG(Ll) ym Mywoliaeth Rheithorol Monkton.

Gillian Butcher             Curad Cynorthwyol GHG(Ll) ym Mhlwyf ac AGLl Eglwys Gadeiriol Tyddewi, i’w galw yn Is-Ganon

Carol Court                   Curad Cynorthwyol GHG(Ll) yn AGLl / Bywoliaeth Unedig Bro Sanclêr

Robert Moore               Curad Cynorthwyol GHG(Ll), Tŷ am Ddyletswydd yng Ngrŵp Plwyfi San Pedr Caerfyrddin gyda St John ac Abergwili a Chapel y Groes

Roger Nock                  Curad Cynorthwyol GHG(Ll) ym Mhlwyf Brechfa gyda Llanfihangel Rhos Y Corn

Sophie Whitmarsh       Curad Cynorthwyol Cyflogedig ym Mhlwyf ac AGLl Eglwys Gadeiriol Tyddewi, i’w galw yn Is-Ganon

Matthew Webster       Curad Cynorthwyol GHG(Ll), Tŷ am Ddyletswydd yng Ngrŵp Plwyfi San Pedr Caerfyrddin gyda St John ac Abergwili a Chapel y Groes

Carys Hamilton           Curad Cynorthwyol GHG(Ll) yn AGLl / Bywoliaeth Unedig Bro Teifi

Rebecca Evans           Curad Cynorthwyol Cyflogedig ym Mhlwyf Llanbadarn Fawr ac Elerch a Phenrhyn-coch a Chapel Bangor

OFFEIRIAID:

Y Parch Shirley Murphy   Curad Cynorthwyol Cyflogedig ym mhlwyfi Narberth gyda Mounton gyda Robeston Wathen a Crinow a Minwear gyda Templeton

Y Parch Helen Nicholls     Curad Cynorthwyol GHG yn AGLl / Bywoliaeth Unedig Bro Lliedi

Y Parch Lindy Morgan     Curad Cynorthwyol GHG yn AGLl / Bywoliaeth Unedig Aberystwyth

A FYDDECH CYSTAL Â GWEDDIO DROS Y RHAI HYN GAN GYFEIRIO AT EU HENWAU BOB SUL CYN YR ORDEINIO.

 

PREGETHWR YN YR ORDINASIWN

Y Gwir Barchedig John Saxbee cyn-Esgob Lincoln