Gweinidogaeth Drawsnewid

Gweinidogaeth Drawsnewid: Datblygiad Gweinidogaeth Ardal

Y mae’r Esgobaeth yn symud tuag at ailosod plwyfi traddodiadol gydag Ardaloedd Gweinidogaethol Lleol (AGL)

 

 

 

Y Swyddog Datblygu Ardal Gweinidogaeth/ Cenhadwr Trawsnewid, yw y Parch.Marianne Osborne

Mae hi’n arwain tîm cenhadol sy’n helpu cymunedau eglwysig lleol gyda’r trawsnewid.

“Nid yw’r newid ar ddod” meddai,”y mae yma, ond gallwn ei gofleidio os gweithiwn ni gyda’n gilydd”.

 

 

Pa blwyfi sydd yn yr AGLl?

Archddeaconiaeth Enw’r AGLl Dyddiad Cychwyn Dean AGLl   Bywoliaethau Cyfansoddol
Tyddewi DwyrainLandsker 24/02/2020 Parch Kingsley Taylor ktaylor559@aol.com Grŵp Crymych, AGLl Landsker , Llanboidy
Aberteifi Bro Aeron Mydr 02/03/2020 Parch Beth Davies bethan@cd1340.F9.co.uk Grŵp Llanarth, Ystrad, Ciliau Aeron
Aberteifi Bro Wyre 10/03/2020 Parch Julian Smith Julian.debs@tiscali.co.uk Llanilar a Llanrhystud
Aberteifi Emlyn 30/03/2020 Parch Gareth Reid garethmreid@googlemail.com Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Grŵp Llanfihangel – yr – Arth, Grŵp Llangeler
 AGLl wedi eu ffurfio:
Caerfyrddin Bro Lliedi gweithredol Parch Ganon Huw Mosford huw.mosford@gmail.com AGLl Bro Lliedi a Grŵp Llangennech
Caerfyrddin Bro Dyfri gweithredol Parch Viv Sayer revd.viv.sayer@gmail.com AGLl Bro Dyfri a Grŵp Llangadog
Caerfyrddin Bro Sancler gweithredol Parch Ganon Ann Howells ann.howells1@gmail.com San Clêr, Grwpiau Llanllwch, Meidrim, Laugharne
Caerfyrddin  Bro Gwendraeth gweithredol Parch Nick Jones revnickjones@gmail.com Grwpiau Burry Port, Pembrey, Gorslas, Gwendraeth, Trisant
Caerfyrddin Bro Dinefwr gweithredol Parch Ganon Sian Jones revsainjones@btinternet.com AGLl Tywi Cothi
Caerfyrddin Bro Cydweli gweithredol Parch Trevor Copeland deeandtrev@btinternet.com AGLl Cunedda, AGLl Llannau Tywi, Llangyndeyrn
Caerfyrddin Bro Caerfyrddin gweithredol Parch Ddr Matthew Hill ystrad.matthew@outlook.com Grwpiau St Peter’s, Christchurch, Llanpumsaint, Llangynnwr Cynwyl Elfed
Caerfyrddin  Bro Aman gweithredol Parch Ganon Suzy Bale suzybale@hotmail.com AGLl Aman, Llandybie
Tyddewi Gorllewin Cemais gweithredol Parch Christopher Brown revchrisbrown4@gmail.com Grwpiau Gwdig ac Abergwaun Casnewydd, Treletert, Maenclochog
Tyddewi Y Gadeirlan in place Y Tra Pharchedig Ddr Sarah Rowland Jones   dean@stdavidscathedral.org.uk Y Gadeirlan
Tyddewi Greater Dewisland gweithredol Parch Ganon Michael Rowlands mickthevic@btopenworld.com Grŵp Llanrhian, Grŵp Solfa, Whitchurch, Brawdy, Llanhywel, Nolton
Tyddewi Roose gweithredol Parch Ganon Alan Chadwick alanandmarychadwick@btinternet.com AGLl Gorllewin Roose, Grwpiau Aberdaugleddau, Steynton, Hubberston ac AGLl Llannau Cleddau
Tyddewi Daugleddau gweithredol Parch Neil Hook       frhooky@gmail.com AGLl Hwlffordd, Grwpiau Wiston a Spittal
Tyddewi De Orllewin Penfro gweithredol Parch Peter Jones   rev.peterjones@outlook.com Grwpiau Monkton, Doc Penfro a Carew. Made into a Deanery as interim measure
Tyddewi Narberth a Dinbych-y-Pysgod gweithredol Parch Martin Cox martinlloydcox@btinternet.com AGLl Caldey, Grwpiau Begelly a Saundersfoot, Grwpiau Narberth a Jeffreyston. Deoniaeth
Aberteifi Bro Teifi gweithredol Parch John Bennettjs  bkbennett@btinternet.com AGLl Bro Teifi
Aberteifi Aberystwyth gweithredol Parch Mark Ansell revmarkansell@btinternet.com AGLl Aberystwyth (a Grŵp Llanilar?)
Aberteifi Bro Padarn gweithredol Parch Ganon Andrew Loat vicarage.llanbadarn@gmail.com AGLl Bro Padarn a Grŵp Bro Ystwyth
Aberteifi Llanbedr Pont Steffan gweithredol Parch Philip Wyn Davies philipwyn@btinternet.com AGLl Llanbedr PS
Aberteifi Glyn Aeron (Arfordir) gweithredol Parch Ganon John Lewis vicar@aberaeronparish.org.uk Grŵp Aberaeron, Grwpiau Cei Newydd a Llangrannog