Gweinidogaeth Drawsnewid

Gweinidogaeth Drawsnewid: Datblygiad Gweinidogaeth Ardal

Y mae’r Esgobaeth yn symud tuag at ailosod plwyfi traddodiadol gydag Ardaloedd Gweinidogaethol Lleol (AGL) erbyn Ionawr 2020

 

Apwyntiodd yr Esgob Swyddog Datblygu Ardal Gweinidogaeth/ Cenhadwr Trawsnewid, Parch.Marianne Osborne, i helpu eglwysi ar  y ffordd ymlaen i’r dyfodol.

Y mae hi’n arwain tîm cenhadol sy’n addas i helpu cymunedau eglwysig lleol gyda’r trawsnewid.

“Nid yw’r newid ar ddod” meddai,”y mae yma ond gallwn ei gofleidio os gweithiwn ni ynghyd”.

 

 

Cyflwynodd Marianne ddiweddariad o’r broses yng Nghynhadledd Esgobaethol 2018:

 

Y Broses

Wrth i bobl ddechrau ymgiprys â’r cysyniad o AGL fe gefais sawl cais am wybodaeth am y broses mewn gwirionedd am sut y byddai hyn yn digwydd, felly y mae’r llythyr newyddion yn ffocysu ar y broses a fabwysiadwyd gennym fel tîm trawsnewid.

Y manylion