Hunan-Ynysu: Sut y’n ni’n ymdopi?

Daw rhyw dda o bob drwg, medden nhw:

Mae Rhiannon Johnson wedi creu tudalen Facebook o’r enw “Serenity Parish”. Meddai: “Rwy’n ceisio canfod ffyrdd newydd o rannu’r ffydd, gobaith a’r cariad a roddwyd i mi. Fy mwriad yw gosod pethau rwyf i’n meddwl sydd o gymorth ar y dudalen tra bod yr eglwysi ar gau. Mae croeso i unrhyw un i rannu ceisiadau am weddïau hefyd.”

Ymunwch â’r grŵp

 

  • Yn AGLl Bro Caerfyrddin, mae gwasanaethau Skype y Parch Gaynor Jones-Higgs’ yn denu wynebau (rhithwir) newydd. ”Ddydd Sul cawsom ymwelydd nad oedd wedi bod mewn eglwys ers 2 flynedd. Roedd y sylwadau canlynol wedi’u rhoi ar  Facebook hefyd:  ‘Beth wnaeth i mi wenu ddoe?
    Mynd i’r Eglwys (rhithwir) ac i wasanaeth gydag aelodau o eglwysi eraill, sy’n rhywbeth dwi’n ei osgoi fel arfer. R’on i’n teimlo fel pawb arall, a dwi heb deimlo fel ‘na ers blynyddoedd. Rhoddodd hynna wên ar fy wyneb 🙂🙂’. Rydym wedi llwyddo i barhau gyda’n astudiaeth Feiblaidd tymor y Garawys (ar gyfer pob oed), drwy WhatsApp. Arbrawf diddorol sy’n dipyn o hwyl. Mae’n dda cael cofnod o sylwadau pobl fel y gallwch fynd yn ôl i ail-edrych arno. Os hoffech ymuno, anfonwch eich rhif ffôn ataf.”  Ebostio Gaynor
  • Ac yn AGLl Bro Aeron Mydr :

Ar y penwythnos rhoddwyd cais ar Facebook am wirfoddolwyr i fod yn rhan o grŵp/rhwydwaith i gefnogi trigolion Dyffryn Aeron drwy siopa neu gasglu presgripsiwn ar eu rhan, neu i roi galwad ffôn gyfeillgar iddynt.

Cawsom ymateb gwych ac erbyn hyn mae gennym 50 o wirfoddolwyr ar draws ein cymunedau. Maent yn dosbarthu posteri a chardiau “Dwi yma i helpu”, ac yn ymateb i alwadau am gymorth.

Mae myfyrwyr lleol sydd wedi dychwelyd adref o’r brifysgol wedi ymuno â’r prosiect, ac mae’r siop groser lleol yn cynnig gwasanaeth dosbarthu nwyddau i bobl sy’n byw o fewn 5 milltir iddynt, a hynny am ddim.

Os ydych yn mwynhau cerddoriaeth Gymraeg, ymunwch â thudalen Cor-ona ar Facebook. Mae hwn yn gyfle i bobl uwchlwytho fideos ohonynt yn canu ac ati – mae’n wych ac yn adloniant arbennig!

A dyma’r hyn a ysgrifennwyd gan un curad:

Mae fy mywyd darllen a gweddïo wedi bod yn gynhyrchiol dros ben. Dwi’n ei weld fel ‘gweithio o adref’. 

Dyma  gyfle gwych i dreulio amser yn gweddïo dros y byd a’r gymuned gyfan. Dwi wedi cyflwyno fy hun fel offeiriad ar dudalen Facebook ein stâd ni, ac rwyf wedi derbyn nifer o geisiadau am weddïau ac am gefnogaeth ysbrydol, drwy neges a ffôn.

Efallai mae cyfle i ail-feddwl am ystyr “eglwys” yw hwn.

 

 

Yn y cyfamser, mae’r Canon Suzy Bale wedi awgrymu rhywbeth arall, heblaw Penblwydd Hapus, i’w ganu tra’n golchi ein dwylo:

“Un cam bach ar hyd y byd yr af” (un pennill a chytgan)

A phan ddaw’r Pasg – Haleliw, Haleliw, Haleliw, Haleliwia!

 

 

Rhannwch eich profiadau. Fe all fod o gymorth i eraill.

Ebostiwch eich straeon