Hunan-Ynysu: Sut y’n ni’n ymdopi?

Daw rhyw dda o bob drwg, medden nhw:

Mae Eglwys y Santes Catherine, Aberdaugleddau, wedi gweld cynnydd sylweddol yn y nifer sy’n mynd yno i gynnau canhwyllau.

Annog pobl i blannu hadau, fel arwydd o obaith, mae eglwys arall.
Mae nifer y bobl sydd wedi ymweld â’r Gadeirlan wedi cynyddu’n sydyn i’r adeg yma o’r flwyddyn.
A dyma’r hyn a ysgrifennwyd gan un curad:

Mae fy mywyd darllen a gweddïo wedi bod yn gynhyrchiol dros ben. Dwi’n ei weld fel ‘gweithio o adref’. 

Dyma  gyfle gwych i dreulio amser yn gweddïo dros y byd a’r gymuned gyfan. Dwi wedi cyflwyno fy hun fel offeiriad ar dudalen Facebook ein stâd ni, ac rwyf wedi derbyn nifer o geisiadau am weddïau ac am gefnogaeth ysbrydol, drwy neges a ffôn.

Efallai mae cyfle i ail-feddwl am ystyr “eglwys” yw hwn.

 

 

Yn y cyfamser, mae’r Canon Suzy Bale wedi awgrymu rhywbeth arall, heblaw Penblwydd Hapus, i’w ganu tra’n golchi ein dwylo:

“Un cam bach ar hyd y byd yr af” (un pennill a chytgan)

A phan ddaw’r Pasg – Haleliw, Haleliw, Haleliw, Haleliwia!

 

 

Rhannwch eich profiadau. Fe all fod o gymorth i eraill.

Ebostiwch eich straeon