Byrllysgydd y Canoniaid, Eglwys Gadeiriol Tyddewi

dyddiad cau: 10 mehefin 2019

Mae Deon a Siaptr Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i fod yn Fyrllysgydd i’r Canoniaid, ac i ymuno â thîm ymroddgar sydd â nifer o ddyletswyddau.

Mae’r Eglwys Gadeiriol yn cynnal amrywiaeth eang o wasanaethau, cyngherddau a digwyddiadau yn ystod y flwyddyn.

Tyddewi yw’r ddinas leiaf ym Mhrydain, ac fe ddaw mwy na 250,000 o ymwelwyr i’r Eglwys Gadeiriol yn flynyddol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rôl allweddol wrth groesawu unigolion a grwpiau o ymwelwyr a phererinion i’r lleoliad sanctaidd hwn yng Ngorllewin Cymru, sy’n gysegrfan i nawddsant Cymru.

Bydd llety yn cael ei ddarparu yng Nghlos yr Eglwys Gadeiriol.

Byddai profiad blaenorol o waith byrllysgydd yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol. Hefyd fe fyddai gwybodaeth am Gymru a’r gallu i siarad Cymraeg, neu’r parodrwydd i ddysgu, yn ddymunol.

Rhaid cael archwiliad DBS uwch ar gyfer y swydd hon.

 

Dyddiad cau i geisiadau: 10 Mehefin 2019        Cyfweliadau: 4 Gorffennaf 2019

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â:
Moyra Skenfield,
Gweinyddwr yr Eglwys Gadeiriol,
Swyddfa’r Ddeoniaeth,
Tyddewi,
Hwlffordd,
Sir Benfro, SA62 6RD
Ffôn: 01437 720202
Ebost: info@stdavidscathedral.org.uk

Dyddiad Cau: 10 Mehefin 2019