Plant Dewi – Rheolwr Cymorth Teulu

plant dewi

dyddiad cau: 12 medi 2019

30 awr yr wythnos

£37849 y flwyddyn, pro rata (£30688 cyflog gwirioneddol)

Wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin

 

Mae’r Rheolwr Cymorth Teulu yn rôl arweiniol newydd o fewn prosiect Plant Dewi. Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio portffolio o brosiectau Plant Dewi yn weithredol. Mae hyn yn gofyn am brofiad o reoli a byddai profiad o weithio yn y maes cymorth teuluol a’r sector gwirfoddol o fantais. Rhaid bod gan ddeiliad y swydd ddealltwriaeth o brosesau AD a gwybodaeth am egwyddorion a phrosesau diogelu a phrofiad o’u defnyddio. Ni fydd deiliad y swydd yn darparu’r gwasanaethau fel arfer ond, drwy fod yn rheolwr llinell i arweinwyr prosiectau sy’n gyfrifol am faes gwaith, bydd ganddo ddealltwriaeth glir o’r holl gymorth sy’n cael ei gynnig drwy’r prosiectau, a chyfrifoldeb amdano.

 

I gael pecyn cais, e-bostiwch catrin@plantdewi.co.uk

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon

Dyddiad cau: Dydd Iau 12fed o Fedi 2019

Dyddiad cyfweliad: wythnos yn cychwyn y 23ain o Fedi 2019