LLYFRAU a DVDs

Yearbook2017Mae rhifyn diweddaraf Blwyddlyfr a Chyfeiriadur Esgobaeth Tyddewi ar gael o Swyddfa’r Esgobaeth.

Archebwch eich copi 

 

 

 

 

 

 

 

BLWYDDLYFR WARDEINIAID EGLWYS 2018-19

Ar gael nawr i’w archebu.
Yn arbennig ar gyfer wardeiniaid eglwys, mae’r llyfr yn cwmpasu Adfent 2018 hyd at Ystwyll 2020.

LibraryClipArt

DIWINYDDIAETH AR GYFER BYWYD / ARCHWILIO FFYDD

Mae ein Tîm Gweinidogaethol wedi cynhyrchu llyfrgell o bamffledi sy’n disgrifio gwahanol fathau o weinidogaeth yn yr esgobaeth.

Yn ogystal, ceir gwybodaeth am gwrs diwinyddol Archwilio Ffydd, sy’n cael ei ddefnyddio mewn hyfforddiant gweinidogaethol 

.Mae’r pamffledi ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg i’w darllen neu eu lawrlwytho

 

STRAEON GOBEITHIOL

HopefulStories“Pwrpas y llyfr bychan hwn yw rhoi cyfle i ni ddathlu eglwysi lleol drwy holl Esgobaeth Tyddewi, sy’n ymdrechu i ledaenu gobaith yn eu cymunedau.” (O’r rhagair gan yr Esgob Wyn)

Mae gan bob deoniaeth o leiaf un stori i’w hadrodd am y ffordd maent yn “cysylltu gyda theuluoedd mewn ffyrdd creadigol…..defnyddio cerddoriaeth a chelf i hybu gobaith, adnewyddu adeiladau, gwasanaethu’r anghenus a datgan cyfiawnder teyrnas Duw”.

Am gopi rhad ac am ddim cysylltwch â Swyddfa’r Esgobaeth