MAE DUW YN DY ALW….

….DI?

Mae’r esgobaeth yn cynhyrchu cyfres o glipiau fideo byr ar y thema “Galwad”.

Mae’r gyfres yn dangos bywydau a gwaith pobl mewn gwahanol weinidogaethau yn ein esgobaeth, ac yn darlunio’r modd y maent wedi cyrraedd y man hwn yn eu bywydau, a datblygiad eu taith o safbwynt eu ffydd.

Y gobaith yw y byddant yn bwrw goleuni ar yr hyn y gall galwad Duw ei olygu i eraill…..fel chi?

Cerddoriaeth = Gweinidogaeth: mae organydd Eglwys y Santes Fair, Abergwaun, yn egluro pwysigrwydd cerddoriaeth i’w ffydd ac mae’n disgrifio’r croeso mae ef a’r gynulleidfa yn ei gynnig i ymwelwyr o bell ac agos

 

Mae Rhian Morgan wedi ennill llu o wobrau fel actores, a dyma hi a Rob Jones (sydd hefyd yn Arweinydd Addoliad), yn disgrifio sut y mae addoli yn Gymraeg wedi ei ail-gyflwyno i Eglwys Teilo Sant, Llandeilo

 

Y Daith i Gaerfyrddin: yma gwelir Shirley Murphy yn disgrifio’i hynt o dde-ddwyrain India i dde-orllewin Cymru, – taith â’i harweiniodd at gael ei hyfforddi fel offeiriad

 

Mae teulu Richard Davies wedi bod yn rhan o gymuned pentref Casnewydd Bach yn Sir Benfro ers dros 300 mlynedd. Yn ei ymddeoliad mae e’n parhau gyda’r traddodiad. Ond, fel y clywn, nid yw’r daith wedi bod yn hawdd…..

 

Cymharu Nodiadau: Yn y fideo yma gwelwn Hannah Karpaty, Warden mewn Eglwys, a Sophie Whitmarsh, Arweinydd Addoliad, yn cyfnewid hanesion am ddwy siwrnai wahanol iawn at ffydd a gweinidogaeth lleyg

 

Byns, Bisgedi a Beiblau: Sue a Terry Reeves a Gweinidogaeth Bryngwyn

 

Dilynwch daith Emma Whittick o ddoethuriaeth Mathemateg i’w gweinidogaeth fel Deon yn yr Eglwys yng Nghymru

Ordeiniwyd Emma yn offeiriad ym Mehefin 2016, ac mae hi’n parhau â’i gwaith fel Caplan yng nghampws Llanbedr Pont Steffan o Brifysgol y Drindod Dewi Sant

 

Y Parch Ian Girling yw Cydlynydd Ymgynghorydd Galwedigaethau yn yr esgobaeth. Dyma fe’n disgrifio sut y bu iddo gyrraedd fan hyn, a’r modd y mae e’n rhoi arweiniad i bobl eraill sy’n teimlo galwad Duw

Mae Ian bellach wedi ymddeol ers Ionawr 2017

 

Yn y clip fideo nesaf gwelir J-D Laurence yn disgrifio ei daith o fod yn gyllidwr mewn dinas i fod yn offeiriad plwyf

Ers gwneud y fideo, mae J-D wedi ei apwyntio yn Ficer Tîm ym Mywoliaeth Rheithorol Aberystwyth, gyda chyfrifoldeb dros y Santes Ann, Penparcau a Sant Llwchaiarn, Llanychaern

 

Wrth i glipiau fideo newydd ddod i law byddwn yn eich hysbysu ar dudalen gartref y wefan hon.

Gallwch eu gwylio ar-lein neu eu lawrlwytho am ddim. Byddant hefyd ar gael ar YouTube a Vimeo.