Yr Ystyr y Groes

NEGES Y PASG 2015 gan yr Esgob Tyddewi, Gwir Barch Wyn Evans

Mae dyn yn mynd i brynu anrheg i’w wraig mewn siop emwaith. Mae’n gofyn am groes arian ar gadwen. Mae’r siopwr yn holi: ydych chi am un blaen neu yn gyda dyn bach arni?

Mae’n stori all fod yn adnabyddus i ddilynwyr byd y blogiau, ond mae’n gwneud pwynt difrifol.

Sut mae’n bosib, ar adeg y Pasg, fod cymaint o bobl heb fod yn gwybod pwy yw’r ‘dyn bach’ yma na beth yw ei arwyddocâd?

Byddai’n hawdd iawn sôn am anwybodaeth ac anghyfiawnder y cyfan. Ond fe allwn ni – ac fe ddylen ni – wneud mwy.

Dyma’r her y mae’n rhaid i bob Cristion ei hwynebu. Mater i ni yw cymryd y cyfrifoldeb i oleuo’r tywyllwch hwn. A does dim amser gwell na heddiw. Dyna yw Cenhadaeth.

Dewch i weld; ewch i ddweud. Mae’n neges rydw i wedi bod yn ei rhoi drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf wrth i mi deithio o gwmpas yr esgobaeth yng nghamau Dewi Sant.

Fel Cristnogion, rydym wedi dod ac wedi gweld. Ac rydym wedi deall gogoniant yr efengyl, gogoniant y Deyrnas. Rydym wedi sylweddoli bod y stori hon yn un sy’n haeddu ei hadrodd.

Ond sut allwn ni ddisgwyl i bobl eraill ddeall ein hangerdd, a sut allwn ni ddisgwyl iddyn nhw ddeall etifeddiaeth ogoneddus y groes, os na fyddwn yn ei rhannu?

Dydyn ni ddim ar ein pennau ein hunain yn hyn. Mae Crist gyda ni bob amser. Ac mae bob amser yn barod i’n helpu drwy’r sgyrsiau a gawn, y sgyrsiau a alwn ni’n weddi.

Mae gweddi’r esgobaeth yn gofyn:

Gwna ni’n oleuni i ti,

gwna ni’n bartneriaid yn dy genhadaeth

gan adlewyrchu dy ogoniant yn ein ffyrdd.

Alla’i ddim meddwl am well ysbrydoliaeth. Ac mae’n gyfrifoldeb ar bob un ohonom i chwarae ein rhan yn yr alwad ragorol hon ac i helpu i lewyrchu golau newydd ar hen dywyllwch; i anadlu bywyd newydd i’r byd.

Dyma neges y Pasg ac rwy’n ei chymeradwyo i chi.

Bendith

+Wyn Tyddewi

Y Pasg 2015