Ar Daith

Mae’r Esgob Joanna Penberthy wedi cychwyn ar daith o chwe mis, yn ymweld â’r holl grwpiau cefnogi teuluoedd sy’n cael eu rhedeg gan Esgobaeth Tyddewi.

Nawdd Plant Dewi sy’n cynnal y prosiectau yma yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro. Elusen deuluol yw Plant Dewi sy’n cael ei goruchwylio gan Gyngor yr Esgobaeth ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol.

Canolfan Deuluol Tŷ Ni yng Nghaerfyrddin (sy’n un o ddwy ganolfan o’r fath yn y dref), oedd y lleoliad cyntaf ar y daith. Bu’r Esgob yn sgwrsio gyda staff ac ymddiriedolwyr, ac fe dreuliodd ychydig o amser yn creu efo Lego hefyd.

Yna fe deithiodd gyda’i chaplan, y Parch Caroline Mansell a Swyddog Cyfrifoldeb Cymdeithasol yr Esgobaeth, y Parch Christopher Lewis-Jenkins, i Drimsaran i gyfarfod â mamau ifanc a’u babanod.

Meddai’r Esgob, “Roedd hi’n bleser cyfarfod a sgwrsio gyda’r staff ymroddgar sy’n cynnig cymaint ac yn gwneud gwaith mor bwysig gyda’r teuluoedd ifanc yma, a dyna braf oedd gweld gwên ar wynebau’r mamau a’r plant ifanc, sydd mewn rhai achosion yn byw mewn amgylchiadau anodd. Mae’n hanfodol ein bod ni fel Eglwys yn ymateb i’w hanghenion, ac mae Plant Dewi yn llwyddo i wneud hyn yn eithriadol o dda.”