Dafen yn Cofio

Daeth cannoedd o bobl ynghyd ym mhentref Dafen, ger Llanelli, ar gyfer gwasanaeth cofio arbennig i anrhydeddu’r milwyr a syrthiodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ymunodd aelodau o’r gwasanaethau brys a’r lluoedd arfog, yn ogystal ag aelodau o’r cyngor ac ymwelwyr, gyda’r gynulleidfa leol yn Eglwys Sant Mihangel.

Penllanw prosiect blwyddyn i anrhydeddu dau ar bymtheg o ddynion lleol a gollwyd yn y Rhyfel oedd y gwasanaeth hwn.