Sefydlu Bro Teifi

Fel rhan o drefniadau creu ardalaoedd gweinidogaethol newydd yn Esgobaeth Tyddewi, sefydlwyd yr AGLl diweddaraf, sef Bro Teifi.

Mewn gwasanaeth arbennig yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi, daeth plwyfi de Ceredigion a gogledd Sir Benfro ynghyd i ffurfio Bywoliaeth Unedig, Deoniaeth ac Ardal Weinidogaethol Leol.

 

Trwyddedwyd y tîm gweinidogaethu newydd, o dan arweiniad y Parch John Bennett, y darpar Ddeon.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd cyfanswm o 23 AGLl yn cael eu ffurfio yn yr esgobaeth. Bro Teifi yw’r chweched.