Gwnewch wahaniaeth, gwnewch y pethau bychain – neges yr Esgob Joanna i’r Senedd ar Ddydd Gŵyl Dewi

Mae neges flynyddol Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy, i aelodau’r Senedd ar Ddydd Gŵyl Dewi, yn eu cymell i gofio neges a gwerthoedd ein nawddsant mewn cyfnod o ansicrwydd i Gymru.