Gwobr i’r Canon Patrick

Mae’r Canon Ddr Patrick Thomas, Canghellor Esgobaeth Tyddewi a Ficer Eglwys Crist, Caerfyrddin, wedi derbyn medal aur gan bennaeth Eglwys Apostolaidd Uniongred Armenia.

Arwydd o werthfawrogiad o waith y Canon Patrick gyda’r gymuned Armenaidd yng Nghymru, ac hefyd ei gyfraniad tuag at y gwaith o godi ymwybyddiaeth am yr Hil-laddiad Armenaidd, yw’r wobr yma.

Bydd y fedal yn cael ei chyflwyno iddo mewn gwasanaeth arbennig (mewn tair iaith – iaith Armenia, Cymraeg a Saesneg), yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi am 2pm ar yr 28ain o Ebrill.

Bydd y Canon yn rhoi anerchiad am yr Hil-laddiad Armenaidd, ac fe fydd yr Esgob Hovakim (o Eglwys Armenaidd Prydain ac Iwerddon) a’r Esgob Joanna yn cyflwyno gweddïau arbennig.

Nid dyma’r tro cyntaf i waith ac ymroddiad y Canon Patrick Thomas i’r achos hwn gael ei gydnabod. Yn 2015 derbyniodd fedal aur mewn gwasanaeth oedd yn nodi canmlwyddiant yr Hil-laddiad Armenaidd yn ogystal â’r orchwyl o ddadorchuddio cofeb arbennig gan arlunydd o Gaerdydd, Mariam Torosyan.

Dangoswyd ffilm o’r digwyddiad ar raglen deledu newyddion Armenia. Ers hynny mae’r Anglicaniaid wedi dilyn esiampl Tyddewi, a gellir gweld cofeb i’r Hil-laddiad Armenaidd yn Eglwys Gadeiriol Christ Church, Dulyn a Chaergrawnt.

Yn ôl y Canon Patrick Thomas, roedd derbyn y wobr ddiweddaraf yma gan y Catholicosiaid wedi dod fel syndod mawr iddo, – “Mae derbyn anrhydedd o’r fath yn beth arbennig iawn. Mae fy nghyfeillgarwch gydag Armeniaid Cymru a thu hwnt wedi bod yn fendith mawr yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae traddodiad ysbrydol yr Armeniaid yn ysbrydoliaeth, yn enwedig mewn amseroedd anodd. Rwy’n sicr fod fy nyled i i’r Armeniaid yn llawer mwy nag yw eu dyled hwy i mi.”