Menywod Sir Benfro – cenedlaethol a dylanwadol

Mae Dydd Gwener, yr 8fed o Fawrth yn Ddiwrnod Cenedlaethol y Menywod ac mae un blogiwr o Sir Benfro am nodi’r achlysur gydag arddangosfa ar-lein o fenywod o Sir Benfro, sydd wedi dylanwadu ar fenywod ar draws y byd, ac sy’n parhau i wneud hynny.

Y cyntaf o’r menywod hynny yw Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy, y ddynes gyntaf i’w phenodi’n esgob yn yr Eglwys yng Nghymru.

Syniad Lucy Hancock, sy’n gweithio i gwmni bythynnod gwyliau o Orllewin Cymru, yw’r blog yma.

“Dwi bob amser yn chwilio am bethau cyffrous newydd sydd gan Sir Benfro i’w gynnig”, meddai.

Cychwynnodd y gyfres gyda’r ymladdwr tân enwog, Jemima Nicholas. Gwelir hefyd Tania Rees o Happy Planet Green Store (siop ddi-wastraff yn Narberth); Lottie Champ, ymladdwr tân o Ddoc Penfro, ac i orffen yr wythnos – y Santes Non, mam Dewi Sant.