Ymosodiad ar fosg yn Christchurch – datganiad yr Esgob Joanna

Image result for christchurch new zealand mosque attack

Yn dilyn ymosodiad ar fosg Masjif Al Noor yn Christchurch, Seland Newydd, mae Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy, wedi datgan ei chydymdeimlad llwyr â phobl y wlad .

“Rwy’n gweddïo dros gymuned Fwslemaidd Aotearoa Seland Newydd a chymuned Fwslemaidd y Deyrnas Unedig yn dilyn trychineb Christchurch. Rhaid i bob un ohonom sefyll gyda’n gilydd yn erbyn trais, casineb a rhagfarn.”