Archddiacon Newydd i Aberteifi

Penodwyd un o offeiriaid mwyaf adnabyddus Cymru, Canon Eileen Davies, yn Archddiacon newydd ar Aberteifi.

Fe fydd hi’n cychwyn ar y gwaith wedi i’r Hybarch Will Strange, yr Archddiacon presennol, ymddeol ar ddiwedd mis Mai.

Yn dilyn ei gwaith gyda chymunedau amaethyddol Gorllewin Cymru, mae’r Canon Eileen wedi derbyn cydnabyddiaeth eang, yn ogystal รข sawl gwobr. Chwaraeodd ran allweddol yn y broses o sefydlu Tir Dewi yn 2015, sydd wedi helpu cannoedd o deuluoedd sy’n ffermio, wrth iddynt wynebu anawsterau ariannol a/neu emosiynol.

A hithau’n ffermio ei hun, mae hi wedi bod yn Ymgynghorydd i Esgobaeth Tyddewi ar Faterion Gwledig ers 2005, y flwyddyn pan ordeiniwyd hi i’r weinidogaeth. Mae hi hefyd yn offeiriad ar blwyfi Llanerchaeron, Ciliau Aeron, Dihewyd a Mydroilyn, yng Ngheredigion.