Sefydlu’r Canon Eileen yn Archddiacon Newydd Aberteifi

Sefydlwyd un o offeiriaid mwyaf adnabyddus Cymru, Canon Eileen Davies, yn Archddiacon newydd Aberteifi, a hynny mewn gwasanaeth arbennig yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi ar yr 20fed o Fehefin.

Mae hi’n cymryd lle yr Hybarch Will Strange, wedi iddo ymddeol ar ddiwedd mis Mai.

Yn dilyn ei gwaith gyda chymunedau amaethyddol Gorllewin Cymru, mae’r Canon Eileen wedi derbyn cydnabyddiaeth eang, yn ogystal รข sawl gwobr. Chwaraeodd ran allweddol yn y broses o sefydlu Tir Dewi yn 2015, sydd wedi helpu cannoedd o deuluoedd sy’n ffermio, wrth iddynt wynebu anawsterau ariannol a/neu emosiynol.

A hithau’n ffermio ei hun, mae hi wedi bod yn Ymgynghorydd i Esgobaeth Tyddewi ar Faterion Gwledig ers 2005, y flwyddyn pan ordeiniwyd hi i’r weinidogaeth.