Celf amryfal mewn lleoliadau cysegredig

Mae arlunydd Cymraeg adnabyddus wedi gosod her i’r rheiny sy’n ymweld ag eglwysi yn Sir Benfro yn ystod yr haf.

Mae Martin Crampin, o Aberystwyth, wedi creu cyfres o 16 teilsen seramig wedi eu seilio ar ddyluniadau a ddarganfuwyd yng Nghadeirlan Tyddewi.

Y mae pedwar ohonynt yn rhan o arddangosfa flynyddol “Art on the Faith Trail”, gafodd ei lansio yn y Gadeirlan yr wythnos hon, ac sydd i’w gweld yno hyd at y 31ain o Orffennaf.

Gellir dod o hyd i’r deuddeg teilsen arall yn yr wyth eglwys arall sy’n cymryd rhan yn yr arddangosfa.

Pan gaiff yr 16 teilsen eu gosod gyda’i gilydd, mae’r dyluniad yn gyflawn. Yr her yw i ymweld â’r holl eglwysi, a rhoi’r teils i gyd at ei gilydd gan ddefnyddio’r mapiau a’r templadau sydd i’w canfod ym mhob un o’r eglwysi.

Dyma wythfed blwyddyn “Art on the Faith Trail”. Does yna ddim un thema benodol yn cwpasu’r cyfan – mae’r arlunwyr yn dewis a dethol darnau o’u gwaith sydd, yn eu tyb hwy, yn ymateb i’r lleoliad, yr eglwys neu’r gadeirlan. Cyfeirio at y llwybrau a ddefnyddir gan y teithwyr ar bererindod yn y byd Cristnogol cynnar wrth iddynt deithio i Gadeirlan Tyddewi mae’r “Trail”.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar y wefan http://www.art-on-the-faith-trail.co.uk/ neu ar eu tudalen Facebook.

Dyma’r wyth eglwys, ynghyd â Chadeirlan Tyddewi, sy’n rhan o’r arddangosfa eleni:

 • San Pedr, Casnewy’ Bach
 • Dewi Sant, Llanychaer
 • Sant Gwyndaf, Llanwnda
 • Merthyron Sanctaidd, Mathry
 • Sant Rhian, Llanrhian
 • Sant Hywel, Llanhywel
 • Sant Aiden, Solfa Uchaf
 • Sant Iago, Walwyn’s Castle

Yr arlunwyr sy’n cymryd rhan yw:

 • Eliot Baron,
 • Richard Blacklaw-Jones,
 • Martin Crampin,
 • Warren Heaton,
 • Buzz Knapp-Fisher,
 • Robert Jakes,
 • Austen Pinkerton,
 • Miriam Scott [bardd],
 • Nigel Sutton,
 • Jean Thomas,
 • Rod Williams and
 • Tim Williams with new faces
 • Leah Cross [cyfrwng cymysg]
 • Jude Howells [ffotograffiaeth]