Ordeiniadau Esgobaeth Tyddewi

Llongyfarchiadau a phob bendith i’r tri Offeiriad ac wyth Diacon a ordeiniwyd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yng ngwasanaeth blynyddol Gŵyl San Pedr.