Bedydd yn y Môr

Pan benderfynodd Keiran Wooldridge, sy’n fachgen ifanc yn ei arddegau, ei fod am gael ei fedyddio, penderfynodd wneud hynny mewn steil!

Felly, ar Ddydd Sul, yr 28ain o Orffennaf, cafodd Keiran a dau aelod arall o’r gynulleidfa yn Eglwys y Santes Fair, Cydweli, eu bedyddio yn y môr ger Glan-y-Fferi. Cawsant eu trochi’n llwyr mewn seremoni arbennig yn ystod gwasanaeth dan arweiniad y Parch. Trevor Copeland, offeriaid-mewn-gofal.

“Roedd Keiran yn benderfynol ei fod eisiau cael ei drochi’n llwyr, ac fe benderfynodd y ddau arall, sef y cynghorydd lleol, Gary Beer a ffrind i Keiran, James Murphy, ymuno gydag ef,” meddai Trevor, “felly buom yn edrych ar lynnoedd ac afonydd lleol, ond roedd e’n benderfynol mai yn y môr yr oedd hyn i ddigwydd. Hwn oedd y tro cyntaf i bob un ohonom gael profiad o’r fath ac roedd yn achlysur rhyfeddol.”

Ymunodd tyrfa fawr o aelodau’r eglwys, teulu, ffrindiau ac ymwelwyr yn y gwasanaeth a gychwynnodd ar y traeth ac a barhaodd yn y Clwb Hwylio gerllaw. Cafwyd buffet wedyn, wedi’i baratoi gan aelodau’r eglwys.