Bendithio Cerflun

Mae cerflun godidog, deg troedfedd o uchder, o nawddsant Cymru, Dewi Sant, ar ei ffordd i Lydaw. Cyfraniad gan Gymru ydyw, i barc cerfluniau enwog y Vallee Des Saints, lle mae dros gant o gerfluniau o seintiau Celtaidd yn cael eu harddangos. Y cerflun hwn fydd y sant diweddaraf i ymuno â’r casgliad.

Cychwynnodd taith y cerflun ar y 3ydd o Orffennaf, mewn digwyddiad arbennig pan ddaeth cannoedd o bentrefwyr a phwysigion lleol ynghyd. Bendithiwyd y cerflun gan yr Esgob Joanna Penberthy, fu’n ficer ym mhentref Llansawel, ger Llandeilo, lle gwnaethpwyd y cerflun dros y saith mis diwethaf. Mae’r Esgob wedi cymryd diddordeb personol yn y prosiect ac yn y gwaith gan Paul Kincaid, cerflunydd lleol a warden yn yr eglwys.

“Rwyf wedi fy syfrdanu gan y gwaith,” meddai, “Mae’n anhygoel fod Paul wedi cynhyrchu rhywbeth mor ddynol ac mor ysbrydol.”

Taith ar y fferi o Plymouth i Roscoff, Ffrainc fydd gan y cerflun. Wedyn bydd yn teithio o gwmpas safleoedd arwyddocaol i bererinion yn Llydaw, cyn cael ei osod yn La Vallee des Saints ar yr 11eg o Awst.

“Roedd yn beth rhyfeddol i weithio arno”, medd Paul, “ond hefyd roedd yn dasg hynod o anodd gan fod Dewi Sant yn ddyn mawr ym mhob ystyr. Gobeithio fy mod wedi gwneud cyfiawnhad ag ef.”