Bienvenue Dewi Sant

Dadorchuddiwyd cerflun enfawr o Dewi Sant mewn seremoni arbennig ym mharc cerfluniau Vallee des Saints yn Llydaw, Ffrainc.

Dyma’r cerflun diweddaraf mewn dros 100 o gerfluniau o seintiau Celtaidd sydd â chysylltiad gyda Llydaw, yn y lleoliad hwn, sy’n denu cannoedd o filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn.

Credir fod Dewi wedi teithio drwy Lydaw yn lledaenu’r gair Cristnogol, ac mae nifer o eglwysi a chapel wedi’u cysegru iddo.

Darn o wenithfaen deg troedfedd o uchder yw’r cerflun, ac fe’i grewyd gan Paul Kincaid, sy’n gerflunydd yng Nghaerfyrddin, a hynny dros gyfnod o naw mis.

Ym mhentref Llansawel, ger Llandeilo mae Paul yn byw, ac mae e’n warden yn Eglwys Sant Sawel.

“Mae hwn wedi bod yn waith hynod,” meddai, “ac yn waith anodd hefyd. Roedd Dewi Sant yn ddyn mawr ac mae’r dasg wedi bod yn un mawr hefyd. Gobeithio fy mod wedi gwneud cyfiawnder ag ef.”

Roedd tua mil o bobl wedi ymgynnull yn y parc ar gyfer y seremoni. Cafwyd gorymdaith o dderwyddon, beirdd a ffrindiau ac fe arweiniwyd hwy at y cerflun a oedd wedi’i orchuddio gan faner du ac aur Dewi Sant.

    

Dadorchuddiwyd y cerflun gan blant ysgol lleol. Croesawyd y cerflun gan Gyfarwyddwr La Vallee des Saints, Sebastien Minguy, bu Paul Kincaid yn siarad am ei waith a chyflwynwyd caneuon a cherddi gan amrywiaeth o bobl, gan gynnwys y Prifardd  Aneirin Karadog.

I orffen y seremoni perfformiwyd anthemau cenedlaethol Cymru a Llydaw gan aelodau o’r Orsedd.