Cofio Sant Padrig

Cynhaliwyd gwasanaeth ar lan y môr i nodi diwedd un o’r cyfnodau pwysicaf o gloddio archeolegol yn Sir Benfro ers sawl blwyddyn.

Ers 2014, mae archeolegwyr a gwirfoddolwyr lleol wedi bod yn cloddio ac yn codi gweddillion Capel Sant Padrig, – mynwent ganoloesol a gladdwyd dan dwyni tywod Bae Whitesands ger Tyddewi.

Datgelwyd dros ddeugain o gyrff sy’n dyddio o’r chweched ganrif ymlaen. Un o’r canfyddiadau mwyaf arwyddocaol yw corff dynes ifanc; wrth y bedd daethant o hyd i nôd siâp croes gyda chroes wedi’i cherfio ar wyneb y garreg. Dyma’r unig un o’i math sydd wedi’i darganfod ym Mhrydain.

Roedd y gweddillion dynol wedi cadw’n dda ac erbyn hyn maent yn cael eu dadnsoddi ym Mhrifysgol Sheffield er mwyn darganfod cymaint â phosib amdanynt, a’n cynorthwyo i ddeall sut fywyd oedd gan gymunedau yn Sir Benfro yn y Canol Oesoedd.

 

Erbyn hyn mae’r amser wedi dod i ail-gladdu’r safle, ac felly, cyn i’r twyni tywod gael eu rhoi ‘nôl yn eu lle, cynhaliwyd gwasanaeth dan arweiniad y Parch Ian Cohen i nodi’r achlysur ac i ddathlu etifeddiaeth nawddsant Iwerddon a aned yng Nghymru.

“Pobl Dduw ar bererindod yn dilyn y ffordd a arweinir gan ysbryd Duw”.

Cafwyd gweddïau, emyn a darlleniad gan Faer Tyddewi, y Cynghorydd Michael Chant, allan o lyfr The Confessions of Patrick:

“It was the over-powering grace of God at work in me, and no virtue of my own, which enabled all these things.”